۲۸ آبان ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

شمارش معكوس براي عرضه سهام پالايشگاه امام خميني شازند در بورس

شرکت پالايش نفت امام خميني (ره)شازند در جلسه اين هفته هيات پذيرش مورد بررسي قرار گرفته و بعد از پذيرش و درج، سهام آن در بهمن ماه وارد بورس مي شود.

محمد ابراهيم قرباني فريد ـ مشاور پذيرش شرکت پالايشگاه نفت شازند اراک ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)از بررسي اين شرکت در جلسه اين هفته هيات پذيرش خبر داد و گفت: شرکت پالايش نفت ماما خميني(ره) شازند هفته جاري در هيات پذيرش شرکت بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار گرفته و احتمالا مورد پذيرش قرار مي گيرد.
وي گفت: تمام مدارک مورد نياز پالايشگاه امام خميني شازند تکميل و به بورس ارائه شده است بنابراين قابليت پذيرش اين شرکت در بورس وجود دارد.
وي خاطرنشان کرد: حداکثر يک ماه بعد از پذيرش، اقدامات لازم براي درج سهام اين شرکت در بورس انجام شده و يک هفته بعد از درج، سهام اين شركت در بورس عرضه مي شود.
قرباني فريد پيش بيني کرد که بعد از پذيرش سهام پالايشگاه شازند اراک در هفته جاري، سهام اين شرکت در بهمن ماه وارد بورس شود.
به گزارش ايسنا، در حال حاضر روزانه حدود چهار ميليون ليتر بنزين در پالايشگاه شازند توليد مي شود و با بهره برداري از فاز دوم اين طرح در سال آينده، ظرفيت توليد بنزين اين پالايشگاه با افزايش روزانه ۹ ميليون و۲۰۰ هزار ليتري به روزانه ۱۶ ميليون ليتر خواهد رسيد.
بر اساس اين گزارش، در سال ۸۷ پالايشگاه نفت اصفهان به عنوان اولين پالايشگاه وارد بورس شد و در ۲۲ آبان امسال نيز سهام پالايشگاه نفت تبريز به عنوان دومين پالايشگاه در بورس عرضه شد.