۲۷ مهر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

درخشش شناگران نوجوان از شركت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند در سطح استان مركزي

دانش آموزان مهسا سرمستي ، آرمينا غفاري ، شايسته زماني ،كيميا دباغچي ، فاطمه كارچاني و مهتاب صالح فرزندان كاركنان پالايش نفت امام خميني شازند موفق به كسب مدال استاني  در رشته شنا شدند .