درخشش شناگران نوجوان از شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند در سطح استان مرکزی

دانش آموزان مهسا سرمستی ، آرمینا غفاری ، شایسته زمانی ،کیمیا دباغچی ، فاطمه کارچانی و مهتاب صالح فرزندان کارکنان پالایش نفت امام خمینی شازند موفق به کسب مدال استانی  در رشته شنا شدند .