۱۲۰ نفرکارشناسان شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند از نمایشگاه بین المللی نفت و گاز وپتروشیمی بازدید نمودند

به گزارش روابط عمومی تعداد بیش از یکصد و بیست نفر از کارشناسان شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند ازنمایشگاه بین المللی نفت ، گاز و پتروشیمی بازدید نمودند.