۳۰ مهر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

شرکت پالایش نفت امام خمینی میزبان کوهنوردان جانباز شرکت ملی پالایش و پخش بود

به گزارش روابط عمومی پالایشگاه ۷۵ نفر از جانبازان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی از سراسر کشور موفق شدند به قله آبگرمه لرستان واقع در جنوب شهرستان درود صعود کنند. در این صعود كه تعدادی از جانبازان عزیز، از ناحیه پا یا دست قطع عضو بودند حضور داشتند كه همگي موفق شدند به همراه كل گروه به قله صعود كنند و بر بلندای آن دعای فرج را ترنم نمایند. روابط عمومی این صعود موفقیت آمیز را به جانبازان عزیز، مدیريت و همه دست اندرکاران این صعود تبریک می گوید.