۱۹ آذر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

بازديد هيئت ۷ نفره شركتهاي نفتي ازبكستان از پالايشگاه امام خميني شازند

به گزارش روابط عمومي شركت پالايش نفت امام خميني (ره) در اين بازديد كه ۷ نفر از هيات نفتي و مسئولين عالي رتبه كشور ازبكستان از جمله فنيل قدير اف معاون وزير اقتصاد و رئيس كميسيون مشترك اقتصادي ايران و ازبكستان و رستم عبدالكريم اف مذاكره كننده بلند پايه كشور و مدير پالايشگاههاي نفت همچنين بختيار رز با كي اف دبير دوم سفارت و مترجم هيات نفتي كشور ازبكستان و ديگر مسئولين همراه حضور داشتند طرفين به تبادل نظر و بررسي امكان برقراري روابط صنعتي و تجاري بويژه در بخش صنعت نفت و گاز دو كشور پرداختند .