بازدید هیئت ۷ نفره شرکتهای نفتی ازبکستان از پالایشگاه امام خمینی شازند

به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) در این بازدید که ۷ نفر از هیات نفتی و مسئولین عالی رتبه کشور ازبکستان از جمله فنیل قدیر اف معاون وزیر اقتصاد و رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ازبکستان و رستم عبدالکریم اف مذاکره کننده بلند پایه کشور و مدیر پالایشگاههای نفت همچنین بختیار رز با کی اف دبیر دوم سفارت و مترجم هیات نفتی کشور ازبکستان و دیگر مسئولین همراه حضور داشتند طرفین به تبادل نظر و بررسی امکان برقراری روابط صنعتی و تجاری بویژه در بخش صنعت نفت و گاز دو کشور پرداختند .