۰۴ بهمن ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد

اعزام بسیجیان پایگاه شهید آوینی پالایشگاه امام خمینی شازند

۹۰ نفراز راهیان نور (دانش آموزان بسیجی پایگاه شهید آوینی شهر مهاجران ) –شهرک مسکونی پالایشگاه – طی یک اردوی فرهنگی از مناطق عملیاتی غرب کشور بازدید نمودند . .