اعزام بسیجیان پایگاه شهید آوینی پالایشگاه امام خمینی شازند

۹۰ نفراز راهیان نور (دانش آموزان بسیجی پایگاه شهید آوینی شهر مهاجران ) –شهرک مسکونی پالایشگاه – طی یک اردوی فرهنگی از مناطق عملیاتی غرب کشور بازدید نمودند . .