۲۹ مهر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

اعزام بسيجيان پايگاه شهيد آويني پالايشگاه امام خميني شازند

۹۰ نفراز راهيان نور (دانش آموزان بسيجي پايگاه شهيد آويني شهر مهاجران ) –شهرك مسكوني پالايشگاه – طي يك اردوي فرهنگي از مناطق عملياتي غرب كشور بازديد نمودند . .