۲۲ آبان ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

گواهينامه IMS (ISO 9001,ISO 14001,ISO 18001) در شركت پالايشگاه امام خميني شازند براي يكسال ديگر توسط مميزين شركت TUV NORD IRAN تمديد گرديد

جلسه ممیزی شخص ثالث، سال ۹۲ پالايشگاه امام خميني(ره)شازند با حضور مدير عامل پالايشگاه و نماينده مديريت ، ممیزان شركت TUV NORD IRAN و مسئولین پالایشگاه برگزار گردید.. .

در جلسه اختتمايه مميزي مهندس میر قادری مدیر عامل محترم شرکت از تلاشهاي مضاعف و زحمات بي وقفه شركت توف نورد در اين دو روز كه موجب گشت مميزي عميقي در پالايشگاه صورت پذيرد تقدير و تشكر نمود و گفت: چون ما در مرحله بلوغ استانداردها هستيم بايد همه بندهاي استاندارد را بدون هيچگونه اغماضي بصورت واقعي پوشش دهيم و اعلام مي داريم كه فرصت هاي بهبود اعلام شده در اسرع وقت پيگيري و اشكالات برطرف خواهد گرديد و انشاء ا… در مميزي بعدي امتياز بهتري را كسب خواهيم نمود. مهندس مير قادري گفت بسيار خوشحال هستيم كه رصد و ارزيابي سازمان واقع بينانه صورت پذيرفت و وقتي كه اين سختگيري و شدت در ارزيابي وجود داشته باشد طبيعتا مجموعه ها و عواملي كه در مجموعه زحمت مي كشند اجبارا و الزاما خواهند دانست كه براي حفظ حيات و بقاي اين مجموعه كاري و محيط اطراف بايد كوشاتر و دقيق تر باشند. وي در ادامه از تلاش كليه همكاران پالايشگاه كه علي رغم همه مشكلات موجود در سال گذشته مانند تحريم ها و نبودن مرز بين واحدهاي در حال كار و واحدهاي در حال ساخت،توانستند براي يكسال ديگر گواهينامه IMS را تمديد نمايند تشكر نمود و اين موفقيت را به عموم همكاران تبريك گفت.

در اين مميزي كه ۲ روز متوالي صورت پذيرفت همه واحدهاي عملياتي ، تعميراتي و ستادي كه در برنامه مميزين لحاظ گرديده بودند ، مورد ارزيابي قرار گرفتند.