با دریافت لوح صنعت برتر نفت کشور برگ زرینی دیگر از افتخارات شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره)شازند در پانزدهمین جشنواره شهید رجایی وزارت نفت رقم خورد.

با دریافت لوح صنعت برتر نفت کشور برگ زرینی دیگر از افتخارات شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره)شازند در پانزدهمین جشنواره شهید رجایی وزارت نفت رقم خورد. .. .

در پانزدهمین جشنواره شهید رجایی صنعت نفت،پالایشگاه امام خمینی(ره)شازند در راستای اقدامات شایسته کارکنان،تلاش شبانه روزی همکاران عزیز ،مسئولین و مدیران دلسوز در جهت ارتقاء سطح کیفی،عملیاتی،اقتصادی و فرهنگی و پیشبرد اهداف شرکت در شکست تحریمها و افزایش تولید کیفی بنزین و فرآورده های نفتی مرغوب در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی بعنوان”واحد برتر صنعت نفت کشور” معرفی و جناب آقای مهندس سید علی اکبر میر قادری مدیر عامل محترم شرکت مفتخر به دریافت لوح تقدیر از دست وزیر محترم نفت جناب آقای مهندس قاسمی گردید.