افتخاری دیگر برای صنایع داخلی در زمینه تولید شفت کمپرسور C-602در پالایشگاه نفت امام خمینی شازند

شفت کمپرسور C-602 در واحد تحقیق و ساخت اداره تدارکات و امور کالا با همکاری اداره های بازرسی فنی و تعمیرات مکانیک در شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند برای اولین بار در کشور ساخته شد.. .

به گزارش روابط عمومی پالایشگاه این دستگاه تنها کمپرسور سانتریفوژ موجود درواحد هیدروکراکر پالایشگاه می باشد که فاقد STANDBY بوده و از شرایط عملیاتی ویژه ای برخوردار است ،دور این کمپرسور ۸۰۰۳ rpm ، فشار خروجی آن ۲۰۵ بار و حاوی سیال هیدروژن می باشد که به عنوان یک RECYCLE GAS COMPRESSOR عمل مینماید .

شرایط خاص عملیاتی این کمپرسور بخوبی موید این مطلب است که بروز هر گونه مشکل ، زیانهای جبران ناپذیر اعم از جانی و مالی به سیستم وارد میکند لذا تامین قطعات یدکی این کمپرسور جهت جایگزینی در موارد لزوم همواره یکی از دغدغه های مسئولین بوده است.

این گزارش می افزاید از آنجا که حاصل پیگیری پرونده خرید خارج از سازنده اصلی، منجر به پذیرفتن هزینه های میلیاردی خرید یک کمپرسور کامل می شد و نیاز به قطعات استهلاکی، نظیر شفت و پروانه کمپرسور را مرتفع نمیکرد، مسئولین پالایشگاه مصمم به بهره گیری از صنعت داخل برای تامین قطعات شد.

از اینرو مراحل ساخت شفت کمپرسور در واحد تحقیق و ساخت اداره تدارکات و امور کالا با همکاری تنگاتنگ اداره های بازرسی فنی و تعمیرات مکانیک جهت انجام هر چه دقیقتر پروژه ،آغاز گردید.

از مشکلات اصلی تولید این قطعه می توان به عملیات خاص فورجینگ اشاره کرد که به علت دور بالای کمپرسور وجود هرگونه ترک در مقیاس میکروسکوپیک منجر به بریدن شفت حین کار میشد که این مهم با همکاری شرکت ماشین سازی اراک با پرس ۱۵۰۰تن تحقق یافت.

این خبر می افزاید یکی دیگر از نکات مهم در تولید این قطعه، حالت مخروطی محل کوپلینگ با شیب ۴۸/۱بود (کوپلینگ با فشار ۱۸۰ بار روی شفت نصب می شود) که خوشبختانه ماشینکاری شفت مذکور با همکاری شرکت جوشش صنعت بهین اراک با موفقیت به انجام رسید و در حال حاضر تامین دیگر قطعات روتور این کمپرسور توسط واحد تحقیق و ساخت پالایشگاه در حال انجام است. . .