۲۲ آبان ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

نخستين زمين آتش با تجهيزات مدرن در پالايشگاه امام خميني(ره)شازند افتتاح گرديد

همزمان با ميلاد كريمه اهل بيت(ع) حضرت معصومه(س) و آغاز دهه كرامت نخستين زمين آتش با تجهيزات مدرن آموزشي با حضور مديرعامل ، مدير عمليات ، جمعي از رؤساي و سرپرستان واحدها و كارشناسان ادارهHSE وآتش نشاني در پالايشگاه امام خميني(ره)شازند به بهره برداري رسيد..

به گزارش روابط عمومي پالايشگاه در اين مراسم ابتدا مهندس ميرقادري مدير عامل با تاكيد بر پيشگيري وآموزش فراگير كليه كاركنان نسبت به نكات ايمني بيان كرد : لزوم آموزش اطفاء حريق و نياز به زمين آموزش آتش در پالايشگاه از ضروريات است كه شكر خدا با پيگيري اداره H.S.E و تلاش همكاران درواحدهاي پالايشگاه از جمله ايمني و آتش نشاني به بار نشست. وي با تشكر از كارهاي انجام شده گفت: بايد با توجه به وجود زمين آتش و امكانات موجود بيشتر از گذشته براي ايجاد و حفظ آمادگي نيروها و حراست اين مجموعه عظيم و سرمايه ملي تلاش مضاعف نمود .

در ادامه مهندس نجاتي رئيس اداره HSE ضمن ارائه گزارش از فعاليتهاي انجام شده در طول اين مدت به چگونگي ونوع تجهيزات مستقر در زمين آتش پرداخت و بر ضرورت حضور همكاران در كلاسهاي آموزش اطفاي حريق كه طبق برنامه ريزي ابلاغ خواهد شد تاكيد نمود .

محمد توسلي رئيس واحد آتش نشاني سخنران بعدي بود كه ضمن خيرمقدم به حاضرين و تشكر از دست اندركاران در امر ساخت و تجهيز زمين آتش ، جزئياتي را در خصوص ادوات و انواع خاموش كننده ها و همچنين چگونگي استفاده از آن ارائه نمود .

درادامه مهار آتش توسط حاضرين با آموزش عملي اطفاء حريق و اقدامات اوليه در هنگام بروز حريق و نحوه كار با انواع خاموش كننده ها پايان بخش اين برنامه بود .

نكته قابل توجه اين مراسم آنچنان كه از زبان مدير عامل و مسئولين H.S.E و ساير مسئولين برآن تاكيد گرديد همان كلمه هميشگي “آموزش” بود كه بايد گفت آموزش يكي از پايه هاي اساسي در تمام مباحث علمي و تجربي است . بدون آموزش مناسب، برنامه ريزي شده و هدفمند، نمي توان انتظار داشت انتقال علم و تجربه به درستي صورت پذيرد . با توجه به اهميت و جايگاه ويژه آموزش HSE در حفظ و نگهداري سرمايه و تجهيزات، سلامت پرسنل و محيط زيست پيرامون و همچنين ضرورت به روز بودن اطلاعات تئوري و عملي كليه پرسنل در حوزه مباحث آتش و اطفاء حريق، در محيط مخاطره آميز پالايشگاهي ، ادارهHSE شركت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند در سالهاي گذشته اقدام به احداث زمين آموزش آتش نشاني نمود . زمين مذكور در ابتدا در ابعاد ۱۸× ۱۵ متر مربع و با تجهيزات بسيار مختصر شامل دو عدد تشك شروع به كار نمود كه در نهايت در محدوده طرح توسعه پالايشگاه قرار گرفت و تخريب گرديد . در سال ۱۳۹۰ زمين آتش با پيگيري هاي فراوان مجدداً در چرخه احداث قرار گرفت و فضاسازي و تسطيح گرديد كه در نهايت زمين فوق توسط طرح توسعه در سال ۱۳۹۱ انجام شد . از آنجا كه اجراي مراحل Piping توسط پيمانكار هزينه بر بود، با پيشنهاد اداره HSE و موافقت مديريت محترم اين مرحله با پيگيري ادارات خدمات فني و مهندسي ، تعميرات و خدمات انجام گرفت و در نهايت با تلاش مداوم مجموعه به ويژه واحد آتش نشاني ، زمين آموزش آتش نشاني با كمترين هزينه و تنها با بهره گيري از ادوات بلا استفاده موجود در كارگاه و … تجهيز گرديد . شبيه سازي بخشي از تأسيسات پالايشگاهي در اين زمين شامل تشكهاي تست فوم ، پمپ جهت تمرين اطفاء، PIPE افقي جهت تمرين استفاده از دستگاه تنفسي ، نمونه مخزن، اتاقك انفجار، حوضچهL جهت مهار آتش با آب ، فلنج هوايي و زميني، ديوار آتش، اتاقك دود انجام گرفته و امكان آموزش عملي اطفاء حريق براي كليه پرسنل عملياتي ، تعميراتي و ستادي فراهم گرديد كه خروجي آن شد. .