۱۹ آذر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

با اجراي طرح هاي بهينه سازي و بنزین سازی محقق خواهد شد بازيافت روزانه ۱۲۰۰ تن گوگرد از فرآورده هاي نفتي، تا پايان امسال

بازيافت روزانه گوگرد از فرآورده هاي نفتي تا پايان امسال به ۱۲۰۰ تن افزايش خواهد يافت

به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت ملي پالايش و پخش، با اجراي طرح هاي بهينه سازي و بنزين سازي در پالايشگاه هاي لاوان، آبادان و امام خميني (ره) شازند تا پايان امسال، ميزان بازيافت گوگرد از فرآورده‌هاي نفتي به ۱۲۰۰ تن خواهد رسيد.

بر اساس اين گزارش قبل از اجراي طرح هاي بهينه سازي و بنزين سازي در پالايشگاه هاي كشور اين رقم ۲۸۰ تن بود كه به تدريج و با اجراي برخي از اين طرح ها از جمله بهبود كيفيت فرآورده ها در پالايشگاه شهيد تندگويان تهران، در حال حاضر ميزان گوگرد توليدي در پالايشگاه هاي نفت كشور به ۵۰۰ تن رسيده است كه از اين ميزان ۱۳۰ تن در پالايشگاه بندرعباس، ۳۲ تن در تبريز، ۸۶ تن در اصفهان و ۱۰ تن نيز در پالايشگاه شيراز توليد مي شود.

هم اكنون ۶۰ تن گوگرد در پالايشگاه امام خميني (ره) شازند و ۴۰ تن در پالايشگاه آبادان توليد مي شود كه با بهره برداري از طرح هاي بهبود كيفيت در اين پالايشگاه ها اين رقم به ترتيب به ۷۱۱ و ۸۰ تن افزايش خواهد يافت.

همچنين با اجراي طرح بهبود كيفيت در پالايشگاه شهيد تندگويان تهران كه تيرماه امسال به بهره برداري رسيد و مرداد ماه با حضور رييس جمهور مورد افتتاح رسمي قرار گرفت، ميزان استحصال گوگرد از فرآورده‌هاي نفتي در اين پالايشگاه به ۱۵۰ تن افزايش يافت.

طرح توسعه و بهينه سازي پالايشگاه لاوان از ديگر طرح هايي است كه با اجراي آن تا پايان امسال ۳۰ تن گوگرد از فرآورده هاي نفتي استحصال خواهد شد.