۲۲ آبان ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

چهاردهمين جلسه كارگروه روساي مهندسي عمومي پالايشگاهها

چهاردهمين جلسه كارگروه روساي مهندسي عمومي پالايشگاههاي كشوربا حضور نمايندگان ۹ شركت پالايشي به مدت دو روز متوالی در پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند بر گزارشد . . .

به گزارش روابط عمومی شركت پالايش نفت امام خمینی (ره) شازند در این جلسه كه با تلاوت قرآن كريم و پخش فيلمی كوتاه از روند توسعه فاز دوم پالايشگاه آغازشد ابتدا مهندس شاهوردي مدير عمليات پالایشگاه ضمن خیر مقدم به حاضرين گفت: فلسفه تشكيل كارگروههاي تخصصي، آشنائي مسئولین مهندسی و همفكري آنها با یکديگر و پيدا كردن راه كارهاي مشترك براي حل مشكلات و كمك به بهبود مستمر پالايشگاهها مي باشد تا در اين همفكري ضمن بحث و تبادل نظر، انتقال و كسب تجربيات و ايجادارتباط بين مسئولين در رده هاي مختلف بيشتر شود و اين كارگروه ها برای رسیدن به نقاط مشترك برنامه ريزي نمایند. مهندس شاهوردی در ادامه به مباحث فني پرداخت وگفت اداره مهندسي عمومي يكي از زير مجموعه هاي خدمات فني مهندسي است كه نقش بسيار موثري در پالايشگاهها دارد و در “بهبود مستمر فرآيندها” با انجام دستور كارها ، کنترل پروژه ها و طرحها ،كمك شاياني به حل مشكلات فرآيند ها کرده و با اعمال نظارت در بخشی از خدمات فني مهندسي باعث می شوند كه پروژه ها مشكل زيادي نداشته باشد. وی با اشاره به اهمیت ویژه طرح توسعه پالایشگاه و نقش آن در کشور گزارش کاملی ازچگونگي در سرویس قرار گرفتن واحدها ارائه و اظهار داشت: پالايشگاهها نسبت به هم شاخصهاي متمايزي دارند که از جمله شاخصهاي اين پالايشگاه را افزایش ظرفیت با ایجاد واحدهای جدید در پروژه طرح توسعه اعلام كرد.

اين گزارش مي افزايد در ادامه جلسه ، عمده مباحث در خصوص مسائل مطرح شده در جلسات قبلي توسط نماينده محترم مديريت و نظارت بر توليد، مورد بررسی قرار گرفت و در این کارگروه به معرفي سيستم كنترل فازهای ۱ و ۲ ، مقايسه و قابليت ها ، مزاياي سيستم های كنترل طرح توسعه،تجربيات بر گرفته از مشكلات اساسي پروژه ها ومعرفي اجمالي واحدهاي فاز ۲ پرداخته شد.

در پايان جلسه با توجه به هماهنگي بعمل آمده گروه توانستند از پالايشگاه و واحدهاي طرح توسعه بازديد نمايندكه ابتدا به اتاق كنترل رفتند و مهندس علمداري رئیس مهندسی پروژه های طرح توسعه نسبت به تشریح فعالیتهای انجام شده و چگونگی راه اندازی هريك از واحدها پرداخت و در خصوص خرید و نصب تجهیزات و ادوات آنها توضيحاتي را ارائه داد . . .