چهاردهمین جلسه کارگروه روسای مهندسی عمومی پالایشگاهها

چهاردهمین جلسه کارگروه روسای مهندسی عمومی پالایشگاههای کشوربا حضور نمایندگان ۹ شرکت پالایشی به مدت دو روز متوالی در پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند بر گزارشد . . .

به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند در این جلسه که با تلاوت قرآن کریم و پخش فیلمی کوتاه از روند توسعه فاز دوم پالایشگاه آغازشد ابتدا مهندس شاهوردی مدیر عملیات پالایشگاه ضمن خیر مقدم به حاضرین گفت: فلسفه تشکیل کارگروههای تخصصی، آشنائی مسئولین مهندسی و همفکری آنها با یکدیگر و پیدا کردن راه کارهای مشترک برای حل مشکلات و کمک به بهبود مستمر پالایشگاهها می باشد تا در این همفکری ضمن بحث و تبادل نظر، انتقال و کسب تجربیات و ایجادارتباط بین مسئولین در رده های مختلف بیشتر شود و این کارگروه ها برای رسیدن به نقاط مشترک برنامه ریزی نمایند. مهندس شاهوردی در ادامه به مباحث فنی پرداخت وگفت اداره مهندسی عمومی یکی از زیر مجموعه های خدمات فنی مهندسی است که نقش بسیار موثری در پالایشگاهها دارد و در “بهبود مستمر فرآیندها” با انجام دستور کارها ، کنترل پروژه ها و طرحها ،کمک شایانی به حل مشکلات فرآیند ها کرده و با اعمال نظارت در بخشی از خدمات فنی مهندسی باعث می شوند که پروژه ها مشکل زیادی نداشته باشد. وی با اشاره به اهمیت ویژه طرح توسعه پالایشگاه و نقش آن در کشور گزارش کاملی ازچگونگی در سرویس قرار گرفتن واحدها ارائه و اظهار داشت: پالایشگاهها نسبت به هم شاخصهای متمایزی دارند که از جمله شاخصهای این پالایشگاه را افزایش ظرفیت با ایجاد واحدهای جدید در پروژه طرح توسعه اعلام کرد.

این گزارش می افزاید در ادامه جلسه ، عمده مباحث در خصوص مسائل مطرح شده در جلسات قبلی توسط نماینده محترم مدیریت و نظارت بر تولید، مورد بررسی قرار گرفت و در این کارگروه به معرفی سیستم کنترل فازهای ۱ و ۲ ، مقایسه و قابلیت ها ، مزایای سیستم های کنترل طرح توسعه،تجربیات بر گرفته از مشکلات اساسی پروژه ها ومعرفی اجمالی واحدهای فاز ۲ پرداخته شد.

در پایان جلسه با توجه به هماهنگی بعمل آمده گروه توانستند از پالایشگاه و واحدهای طرح توسعه بازدید نمایندکه ابتدا به اتاق کنترل رفتند و مهندس علمداری رئیس مهندسی پروژه های طرح توسعه نسبت به تشریح فعالیتهای انجام شده و چگونگی راه اندازی هریک از واحدها پرداخت و در خصوص خرید و نصب تجهیزات و ادوات آنها توضیحاتی را ارائه داد . . .