۳۰ مهر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

تمديد اعتبار سيستمهاي مديريتي IMS در شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره)شازند

سيستمهاي مديريتي IMS با نظارت شركت TUV NORD IRAN نماينده آلمان بعد از دو روز مميزي مراقبتي در شركت پالايش نفت امام خميني ( ره ) براي يكسال تمديد شد .. .

به گزارش روابط عمومی شركت پالايش نفت امام خميني(ره) شازند در جلسه پاياني اين مميزي كه با حضور مسئولين برگزار شد ابتدا مهندس رجبی مدير عامل پالايشگاه ضمن تشکر از زحمات كشده شده و ابراز خشنودي از دقت نظر مميزين گرامي كه با تذكرات بجا ما را در رسيدن به اهداف شركت در راستاي H.S.E راهگشا بودند و هستند ابراز داشت بنده و همكارانم به الزامات قانونی پایبند هستيم و جز این، اتلاف انرژی و کاهش راندمان را در پی خواهیم داشت .

در ادامه مصدق پور رئيس گروه مميزي با امید اینکه پیشنهادات مطرح شده در این جلسه در جهت پویایی سازمان و رفع اشکالات آن مثمر ثمر واقع شود گفت: ما باید همواره مستنداتی را که در سنوات گذشته نوشته شده مرور کنیم و بررسی نماییم که با روال اداری فعالیتهای ما تناسب لازم را دارد یا خیر . شاید در زمانی که این مستندات مدون گردیده برخی از واحدها فعال نبوده و یا واحدی فعال بوده و امروز وجود ندارد و یا اینکه واحدی گسترش خدمات پیدا کرده باشد . بنابراین یک بار مستندات را مرور نماییم تا مطابق با آنچه امروز دارد انجام می شود مستندات هم بروز گردد. ایشان خاطر نشان ساخت که باید همواره توجه زیادی به آنچه الزامات قانونی می گوید نماییم هرچند اگر از دیدگاه فنی و تخصصی با این الزامات اختلاف نظر داشته باشیم.در اینصورت می باید با مراجعی که این الزام را مدون نموده بررسی و حل و گفت و گو گردد. وی گفت:ما باید همواره الزامات قانونی را به عنوان یک اصل به یاد داشته باشیم و با ممیزان، علی الخصوص ممیزان داخلی همکاری نماییم و به این موضوع دقت کافی داشته باشیم که کسانیکه گواهینامه ممیزی دارند مدت اعتبار گواهینامه آنها به پایان نرسیده باشد هرچند گذشت زمان باعث افزایش تجربه آنها می گردد اما باید به این موضوع توجه خاصی نمود و قوانین قانون گذاران را پذیرفت . در ممیزی ها باید علاوه بر بیانات شفاهی به مستندات هم توجه گردد و عملکردها بررسی شود. وی در پايان با ابراز خرسندي از اقدامات انجام شده گواهينامه سيستمهاي مديريتي IMS را براي یک سال آینده تمديد نمود و گفت انشاء ا… بتواند منشا خیری باشد برای سایر فعالیتهای سازمان. . .