۳۰ مهر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

برنامه هاي ويژه وزارت نفت براي توسعه ساخت داخل/نشست مشترك ۳ ساعته وزير نفت با اعضاء كميسيون صنايع مجلس در شركت ملي پالايش و پخش

وزير نفت در نشست مشترك با اعضاء كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي در محل شركت ملي پالايش و پخش از برنامه هاي ويژه وزارت نفت براي حمايت از ساخت داخل خبر داد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت ملي پالايش و پخش در اين نشست كه معاونان وزير نفت نيز حضور داشتند مهندس قاسمي با ارايه توضيحات مفصلي از آخرين اقدامات انجام شده در زمينه توسعه ساخت داخل ،گفت:خوشبختانه با برنامه ريزي ها ي انجام شده در شوراي عالي ساخت داخل صنعت نفت و ايجاد سامانه تامين الكترونيكي كالاي صنعت نفت، تاكنون بيش از ۱۲۰۰ شركت سازنده داخلي را شناسايي كرده ايم .
مهندس قاسمي با اشاره به اينكه بيش از يك ميليون و ۵۰۰ هزار قطعه تجهيزات صنعت نفت شناسايي و ثبت شده است،گفت : تمام قطعات مورد نياز صنعت نفت با كدهاي ملي يكپارچه به طور كامل در اين سامانه معرفي خواهد شد و لذا تمام سازندگان به راحتي مي توانند به اطلاعات موجود مربوط به هركالا در اين سامانه دسترسي پيدا كنند .
وزير نفت گفت : راه اندازي اين سامانه مراحل نهايي خود را سپري مي كند . اطلاعات اقلام مورد نياز تمام بخش هاي صنعت نفت به صورت يكپارچه درحال ورود است . اين سامانه به عنوان زير ساخت اصلي بومي سازي تجهيزات مورد نياز صنعت نفت پيش بيني شده است و فكر مي كنم با روند خوبي كه فعاليت ها دارد تاپايان سال حداقل اطلاعات نيمي از اقلام مورد نياز را وارد اين سامانه كنيم و ادامه كار را در سال بعد تكميل كنيم .

وزير نفت كيفيت ، زمانبندي و قيمت را سه عامل مهم توسعه ساخت داخل برشمرد و گفت : اميدوارم با اطلاعاتي كه از دو طرف توليد كننده و مصرف كننده به دست آورده ايم بتوانيم ضمن استقلال و خودكفايي، وابستگي به خارج را به حداقل برسانيم .
حمايت مجلس از ساخت داخل
در پايان اين نشست كه بيش از سه ساعت به طول انجاميد مهندس هاشمي رئيس كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي در مصاحبه اختصاصي با خبر نگار پايگاه اطلاع رساني شركت ملي پالايش وپخش با ارزيابي مثبت از مذاكرات انجام شده در اين نشست گفت :يكي از خواسته هاي مهم مجلس تقويت ساخت داخل بوده است، با وجود اينكه حركت هاي مقطعي خوبي هم انجام شده است اما از نظر ما رضايتبخش نبود . خوشبختانه با ورود مهندس قاسمي به وزارت نفت با توجه به شناختي كه از ايشان داريم يقينا تحولات موثري در آينده در زمينه ساخت داخل و بومي سازي آن صورت ميگيرد.
مهندس هاشمي افزود : اين جلسه اقدامي مثبت براي آقاي قاسمي در اين زمينه است .اميدواريم در بودجه سال ۹۱ با توجه به تحريم هاي دشمنان و نياز شديد صنعت نفت مجلس شوراي اسلامي هم به وظيفه خود براي حمايت از ساخت داخل و تامين نيازهاي صنعت نفت عمل كند .