۲۵ مهر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

احراز ۲ رتبه برتر در جشنواره روابط عمومي هاي برتر صنعت نفت توسط روابط عمومي شركت پالايش نفت امام خميني(ره) شازند

در جشنواره روابط عمومي هاي برتر صنعت نفت روابط عمومي شركت پالايش نفت امام خميني(ره) شازند موفق شد با كسب دو عنوان دومي در رشته های ارتباطات رسانه ای و ارتباطات مردمی در ميان شركت هاي استانی و منطقه ای حائز رتبه گردد… .

در جشنواره روابط عمومي هاي برتر صنعت نفت روابط عمومي شركت پالايش نفت امام خميني(ره) شازند موفق شد با كسب دو عنوان دومي در رشته های ارتباطات رسانه ای و ارتباطات مردمی در ميان شركت هاي استانی و منطقه ای حائز رتبه گردد..

بنابراين گزارش, در مراسمي كه به همين منظور و با حضور مهندس علی آبادی سرپرست محترم وزارت نفت ومعاونين وزير در باشگاه نفت برگزار و دو لوح افتخار اين جشنواره به آقاي عباس سليماني رئيس روابط عمومي شركت پالايش نفت امام خميني(ره) شازند اهدا شد.

به گزارش روابط عمومي شركت پالايش نفت امام خميني(ره) شازند درمجموع ۱۱۶ روابط عمومي شركت‌هاي اصلي و تابعه وزارت نفت در اين جشنواره شركت كرده‌اند.

نگاهي به آمار منتشر شده از جزئيات كمي و كيفي دومين جشنواره روابط عمومي‌هاي صنعت نفت نشانگر رشد بيش از ۲۰ درصدي آثار ارسالي به دومين جشنواره روابط عمومي‌ها صنعت نفت و افزايش تعداد آن به پنج هزار و ۵۲۶ اثر مفيد است كه گوياي رشد بيش از ۱۸ درصدي مشاركت‌كنندگان است.

آثار ارسالي به اين جشنواره در سه سطح شركت‌هاي‌ اصلي، شركت‌هاي با گستره فعاليت‌هاي ملي و شركت‌هاي با گستره فعاليت‌هاي استاني داوري شده‌اند.

در مجموع پنج هزار و ۵۲۶ اثر از شركت‌هاي ملي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي تحويل گرفته شده كه آثار خود را براي رقابت در اين جشنواره ارائه كرده‌اند.

در اين جشنواره ۱۰ شركت در گستره ملي حضور داشته و اين شركت‌ها در كل ۶۵۳ اثر ارائه كرده‌اند؛ در سطح استاني نيز از حدود ۲۴۰ شركت تابع شركت‌هاي اصلي وزارت نفت، ۱۰۲ روابط عمومي در جشنواره مشاركت داشته‌ و چهار هزار و ۳۳۱ اثر ارائه كرده‌اند.

براساس اين گزارش، آثار جشنواره روابط‌ عمومي‌هاي برتر صنعت نفت در سه بخش پذيرفته شده كه شامل برنامه جامع و سالانه روابط‌عمومي‌ها، فنون روابط عمومي و بخش ويژه (در زمينه قانون هدفمندي يارانه‌ها مرتبط با حامل‌هاي انرژي) بوده است.

انتخاب و معرفي آثار جشنواره توسط گروهي از اساتيد علوم ارتباطات و روابط عمومي كه سابقه فعاليت عملي در حوزه روابط عمومي را نيز دارند، صورت گرفت