گزارشی از اجرای طرحهای توسعه، بهینه سازی و بنزین سازی در پالایشگاه های کشور

افزایش ۳۹ میلیون لیتری تولید بنزین با اجرای ۱۰ طرح

با هدف افزایش تولید و ارتقای کیفی محصولات، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران ۱۰ طرح را به طور همزمان در پالایشگاه های موجود کشور دنبال می کند که با بهره برداری کامل از این طرحها در مجموع ۳۹ میلیون لیتر بنزین و ۱۸.۲ میلیون لیتر گازوئیل به ظرفیت تولیدی پالایشگاهها افزوده می شود. در کنار آن کیفیت محصولات تولیدی پالایشگاهها نیز تا پایان برنامه پنجم به استاندارد یورو ۴ و ۵ خواهد رسید.

طرحهای توسعه و بهینه سازی
در حال حاضر ۵ طرح توسعه و بهینهسازی در پنج پالایشگاه کشور با سرمایهگذاری ۱۱.۴ میلیارد دلار در حال اجراست که با به بهرهبرداری رسیدن آنها ۲۶ میلیون لیتر بنزین و ۱۸.۲میلیون لیتر گازوئیل به ظرفیت تولیدی کشور اضافه می شود. هم اکنون بخشی از این طرحها به مرحله بهرهبرداری رسیده است و مابقی به تدریج وارد مدار تولید خواهد شد.
یکی از این طرح ها که در دستور کار قرار دارد اجرای طرح توسعه و بهینه سازی در پالایشگاه آبادان است. اجرای این پروژه در مجموع ۶.۲ میلیون لیتر بنزین و ۱۵.۵ میلیون لیتر گازوئیل به ظرفیت تولیدی این پالایشگاه می افزاید. برای این پروژه بیش از ۲۸ هزار میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.
بزرگترین طرح در این بخش مربوط به پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند است که بیش از ۳۴ هزار میلیارد ریال اعتبار برای آن پیش بینی شده است. با تکمیل این پروژه روزانه ۱۱.۵ میلیون لیتر بنزین و یک میلیون لیتر گازوئیل افزایش تولید حاصل می شود. فاز اول این طرح با ظرفیت بیش از ۴ میلیون لیتر بنزین در دهه فجر سال گذشته به بهره برداری رسیده است.
یکی دیگر از این طرحها در پالایشگاه لاوان در حال اجراست که تاکنون در حدود ۷۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. این پروژه ۴.۷ هزار میلیارد ریالی، ۱.۹ میلیون لیتر بنزین و ۰.۳ میلیون لیتر گازوئیل به تولیدات این پالایشگاه می افزاید.
اجرای پروژه بهینه سازی در پالایشگاه شهید تندگویان تهران طرح دیگری است که تا پایان سال جاری به مرحله بهره برداری می رسد. با تکمیل این طرح کیفیت فرآورده های تولیدی این پالایشگاه به استاندارد یورو ۴ می رسد.
پالایشگاه اصفهان یکی دیگر از پالایشگاههایی است که اجرای طرح توسعه و بهینه سازی آن، روزانه با ۶.۴ میلیون لیتر بنزین و ۱.۴ میلیون لیتر گازوئیل افزایش تولید همراه خواهد بود. در حال حاضر این پروژه ۱۶ درصد پیشرفت دارد.

طرحهای بنزین سازی
طرحهای بنزین سازی نیز با هدف افزایش تولید روزانه ۱۲.۸ میلیون لیتری بنزین در پنج پالایشگاه کشور در حال اجرا است. برای اجرای این طرحها در مجموع ۲.۱ میلیارد دلار سرمایه گذاری پیش بینی شده است.
اولین پروژه بنزین سازی به پالایشگاه آبادان مربوط می شود. این پروژه ۸ هزار میلیارد ریالی ۴.۶ میلیون لیتر به تولید قدیمی ترین پالایشگاه کشور افزوده است. این پروژه در روز سوم خرداد سال جاری همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر باحضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید.
پالایشگاه تهران یکی دیگر از میزبانان طرح بنزین سازی است. با اجرای این پروژه ۱.۸ هزار میلیارد ریالی ۱.۸میلیون لیتر به تولید بنزین این پالایشگاه اضافه می شود. در حال حاضر این طرح بیش از ۹۲ درصد پیشرفت دارد.
دومین طرح در پالایشگاه تبریز در حال اجراست که تاکنون بیش از ۷۶ درصد پیشرفت داشته است. این طرح در مجموع ۲.۹ هزار میلیارد ریال هزینه دربر دارد و می تواند ۰.۹ میلیون لیتر در روز بنزین بیشتر تولید کند.
پالایشگاه اصفهان نیز با هدف افزایش ۳ میلیون لیتری تولید بنزین با ۷۱ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست. مجموع اعتبار مورد نیاز این طرح ۳.۵ هزار میلیارد ریال برآورد می شود.
پنجمین طرح بنزین سازی در پالایشگاه بندرعباس تکمیل خواهد شد. این طرح ۵.۲ هزار میلیارد ریالی تاکنون بیش از ۵۵ درصد پیشرفت داشته است. با افتتاح این طرح تولید بنزین پالایشگاه بندرعباس روزانه ۲.۵ میلیون لیتر افزایش می یابد

جهت مشاهده جدول پیش بینی وضعیت افزایش تولید فرآوردههای پالایشگاه های موجود پس از اجرای طرحهای بهینه سازی و بنزین سازی کشور در سال ۱۳۹۰ فایل ضمیمه را باز کنید:

gozaresh