در هفته سوم خرداد ماه میانگین مصرف بنزین کشور به ۵۷ میلیون لیتر در روز کاهش یافت

شانا _ گروه پالایش و پخش: با وجود افزایش سفرهای برون شهری در تعطیلات روزهای ۱۴ و ۱۵ خردادماه، میانگین روزانه مصرف بنزین کشور در هفته سوم خرداد ماه با چهارمیلیون و ۵۰۰ هزار لیتر کاهش نسبت به هفته گذشته به ۵۷.۳ میلیون لیتر کاهش یافت.. .

به گزارش خبرنگار شانا، بر اساس آمارهای رسمی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مجموع مصرف بنزین کشور در هفته سوم خردادماه و در روزهای ۱۴ الی ۲۰ خرداد به ۴۰۱ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر رسید که نسبت به هفته پیش از آن (۴۳۲ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر) ۳۱ میلیون لیتر (۷.۱ درصد) کاهش نشان می دهد.
در هفته مورد بررسی، میانگین مصرف روزانه بنزین کشور با چهار میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر کاهش نسبت به هفته پیش از آن به ۵۷ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر رسید.
بیشترین مصرف بنزین کشور در فاصله زمانی ۱۴ الی ۲۰ خرداد، مربوط به روز پنج شنبه (۱۹ خرداد) با ۶۳ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر و کمترین آن مربوط به روز جمعه (۲۰ خرداد) با ۵۲ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر است.

مصرف گازوییل کشور ۱۰ درصد افزایش یافت

بالاترین رقم مصرف گازوییل کشور در زمان یاد شده به روز سه شنبه (۱۷ خرداد) با ۹۵ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر و کمترین آن به روز یکشنبه (۱۵ خرداد) با ۵۸ میلیون لیتر اختصاص داشت.

همچنین طبق این آمار، مصرف گازوییل کشور در فاصله زمانی ۱۴ تا ۲۰ خرداد افزایش یافت؛ به گونه‌ای که مجموع مصرف این فرآورده با متوسط روزانه ۹۶ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر، به ۶۷۶ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر رسید که در قیاس با هفته پیش از آن (۶۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر)، ۵۹ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر (حدود ۱۰ درصد) افزایش یافته است.

افزایش مصرف نفت کوره، کاهش مصرف نفت سفید

بر پایه آمار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مجموع مصرف نفت کوره کشور در فاصله زمانی ۱۴ تا ۲۰ خرداد در کشور با متوسط روزانه ۴۲ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر، به ۲۹۷ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر رسید که نسبت به هفته پیش از آن (۲۸۳ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر)، ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر افزایش یافته است.
مجموع مصرف نفت سفید کشور در این فاصله زمانی به ۲۹.۶ میلیون لیتر رسید که در مقایسه با هفته پیش از آن (۳۹ میلیون لیتر) ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر کاهش یافته است.

مصرف بنزین سوپر کشور کاهش یافت

مجموع مصرف بنزین سوپر کشور نیز در هفته گذشته با میانگین روزانه دو میلیون لیتر، به ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر رسید که در مقایسه با هفته پیش از آن ۳ میلیون لیتر کاهش یافته است.

تهرانی ها روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین مصرف کردند

بر اساس آمار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مجموع مصرف بنزین تهران در فاصله زمانی ۱۴ الی ۲۰ خرداد، ۷۳ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر اعلام شده است. میانگین مصرف روزانه بنزین تهران هفته گذشته ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر بوده است.