با ۱۴.۶ درصد افزایش مصرف در هفته اول خرداد ماه میانگین روزانه مصرف بنزین کشور به ۶۰ میلیون لیتر رسید

شانا _ گروه پالایش و پخش: با واریز سهمیه ۶۰ لیتری بنزین در هفته اول خرداد ماه، میانگین روزانه مصرف بنزین کشور با وجود روند کاهشی هفته های پیش، با ۱۴.۶ درصد افزایش نسبت به هفته گذشته به حدود ۶۰ میلیون لیتر رسید.. .

به گزارش خبرنگار شانا، بر اساس آمارهای رسمی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مجموع مصرف بنزین کشور در هفته اول خردادماه و در روزهای ۳۱ اردیبهشت تا ۶ خرداد به ۴۴۲ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر رسید که نسبت به هفته پیش از آن (۳۸۶ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر) ۵۶ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر (۱۴.۶ درصد) افزایش نشان می دهد.

در هفته مورد بررسی، میانگین مصرف روزانه بنزین کشور با پنج میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر افزایش نسبت به هفته پیش از آن به ۶۰ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر رسید.

بیشترین مصرف بنزین کشور در فاصله زمانی ۳۱ اردیبهشت تا ۶ خرداد، مربوط به روز پنج شنبه (۵ خرداد) با ۶۶ میلیون لیتر و کمترین آن مربوط به روز جمعه (۶ خرداد) با ۵۱ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر است.

مصرف گازوییل کشور کاهش یافت

بالاترین رقم مصرف گازوییل کشور در زمان یاد شده به روز چهارشنبه (۴ خرداد) با ۸۷ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر و کمترین آن به روز جمعه (۶ خرداد) با ۶۱ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر اختصاص داشت.

همچنین طبق این آمار، مصرف گازوییل کشور در فاصله زمانی ۳۱ اردیبهشت تا ۶ خرداد کاهش یافت؛ به گونه‌ای که مجموع مصرف این فرآورده با متوسط روزانه ۸۰ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر، به ۵۶۰ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر رسید که در قیاس با هفته پیش از آن (۵۷۸ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر)، ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر (حدود ۳ درصد) کاهش یافته است.

همچنین مصرف گازوییل تهران این هفته به ۴۱ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر رسید که با این حساب، میانگین روزانه مصرف گازوییل تهرانی‌ها ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر بوده است.

افزایش مصرف نفت کوره، کاهش مصرف نفت سفید

بر پایه آمار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مجموع مصرف نفت کوره کشور در فاصله زمانی ۳۱ اردیبهشت تا ۶ خرداد در کشور با متوسط روزانه ۲۹ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر، به ۲۰۵ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر رسید که نسبت به هفته پیش از آن (۱۹۷ میلیون لیتر) ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر افزایش یافته است.

مجموع مصرف نفت سفید کشور در این فاصله زمانی به ۳۲ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر رسید که در مقایسه با هفته پیش از آن (۳۵ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر) ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر کاهش یافته است.

مصرف بنزین سوپر کشور و مصرف بنزین تهرانی ها افزایش یافت

مجموع مصرف بنزین سوپر کشور نیز در هفته گذشته با میانگین روزانه دو میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر، به ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر رسید که در مقایسه با هفته پیش از آن ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر افزایش یافته است.

بر اساس آمار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مجموع مصرف بنزین تهران در فاصله زمانی ۳۱ اردیبهشت تا ۶ خرداد، ۹۰ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر اعلام شده که در مقایسه با هفته پیش از آن (۸۴ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر) شش میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر افزایش یافته است.

میانگین مصرف روزانه بنزین تهران هفته گذشته ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر بوده است.