کاهش حدود ۲.۵ درصدی مصرف بنزین کشور میانگین روزانه مصرف بنزین کشور به حدود ۶۲ میلیون لیتر رسید

شانا _ گروه پالایش و پخش:با وجود تعطیلات خردادماه و افزایش حجم سفرهای برون شهری، مصرف بنزین کشور در هفته دوم خرداد ماه ۹۰، حدود ۲.۵ درصد کاهش یافت و به میانگین روزانه حدود ۶۲ میلیون لیتر رسید؛ این در حالی است که در هفته اول خرداد مصرف بنزین کشور به دلیل واریز سهمیه به ۶۳ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر رسیده بود.. .

به گزارش خبرنگار شانا، بر اساس آمارهای رسمی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مجموع مصرف بنزین کشور در هفته دوم خردادماه و در روزهای ۷ تا ۱۳ خرداد به ۴۳۲ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر رسید که نسبت به هفته پیش از آن (۴۴۲ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر) ۱۰ میلیون لیتر (۲.۲ درصد) کاهش نشان می دهد.

در هفته مورد بررسی، میانگین مصرف روزانه بنزین کشور با یک میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر کاهش نسبت به هفته پیش از آن به ۶۱ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر رسید.

بیشترین مصرف بنزین کشور در فاصله زمانی ۷ تا ۱۳ خرداد، مربوط به روز پنج شنبه (۱۲ خرداد) با ۷۴ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر و کمترین آن مربوط به روز یکشنبه (۸ خرداد) با ۵۶ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر است.

مصرف گازوییل کشور ۱۰ درصد افزایش یافت

بالاترین رقم مصرف گازوییل کشور در زمان یاد شده به روز شنبه (۷ خرداد) با ۹۶ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر و کمترین آن به روز جمعه (۱۳ خرداد) با ۶۲ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر اختصاص داشت.

همچنین طبق این آمار، مصرف گازوییل کشور در فاصله زمانی ۷ تا ۱۳ خرداد افزایش یافت؛ به گونه‌ای که مجموع مصرف این فرآورده با متوسط روزانه ۸۸ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر، به ۶۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر رسید که در قیاس با هفته پیش از آن (۵۶۰ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر)، ۵۶ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر (حدود ۱۰ درصد) افزایش یافته است.

افزایش مصرف نفت کوره و نفت سفید

بر پایه آمار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مجموع مصرف نفت کوره کشور در فاصله زمانی ۷ تا ۱۳ خرداد در کشور با متوسط روزانه ۴۰ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر، به ۲۸۳ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر رسید که نسبت به هفته پیش از آن (۲۰۵ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر)، ۷۸ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر افزایش یافته است.
مجموع مصرف نفت سفید کشور در این فاصله زمانی به ۳۹ میلیون لیتر رسید که در مقایسه با هفته پیش از آن (۳۲ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر) ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر افزایش یافته است.

مصرف بنزین سوپر کشور کاهش یافت

مجموع مصرف بنزین سوپر کشور نیز در هفته گذشته با میانگین روزانه دو میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر، به ۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر رسید که در مقایسه با هفته پیش از آن (۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر)، ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر کاهش یافته است.