با ۳ درصد کاهش میانگین روزانه مصرف بنزین کشور به حدود ۵۶ میلیون لیتر رسید

شانا _ گروه پالایش و پخش: در سومین هفته اردیبهشت ۹۰، میانگین روزانه مصرف بنزین و گازوییل کشور حدود ۳ درصد کاهش یافت؛ مصرف بنزین در این مدت با کاهشی محسوس به ۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر رسید.. .

به گزارش خبرنگار شانا، بر اساس آمارهای رسمی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مجموع مصرف بنزین کشور در هفته سوم اردیبهشت ماه و در روزهای ۱۷ تا ۲۳ اردیبهشت، به ۳۹۵ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر رسید که نسبت به هفته پیش از آن (۴۰۹ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر) ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر (حدود ۳ درصد) کاهش یافته است.

در هفته مورد بررسی، میانگین مصرف روزانه بنزین کشور با یک میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر کاهش نسبت به هفته پیش از آن به ۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر رسید.

بیشترین مصرف بنزین کشور در فاصله زمانی۱۷ تا ۲۳ اردیبهشت، مربوط به روز پنج شنبه (۲۲ اردیبهشت) با ۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر و کمترین آن مربوط به روز جمعه (۲۳ اردیبهشت) با ۵۱ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر است.

مصرف گازوییل کشور بازهم حدود ۳ درصد کاهش یافت

بالاترین رقم مصرف گازوییل کشور در زمان یاد شده به روز سه شنبه (۲۰ اردیبهشت) با ۹۳ میلیون لیتر و ۲۰۰ هزار لیتر و کمترین آن به روز شنبه (۱۷ اردیبهشت) با ۶۱ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر اختصاص داشت.

همچنین طبق این آمار، مصرف گازوییل کشور در فاصله زمانی ۱۷ تا ۲۳ اردیبهشت کاهش یافت؛ به گونه‌ای که مجموع مصرف این فرآورده با متوسط روزانه ۸۳ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر، به ۵۸۳ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر رسید که در قیاس با هفته پیش از آن (۶۰۱ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر)، ۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر (۲.۸ درصد) کاهش یافته است.

همچنین مصرف گازوییل تهران این هفته به ۴۰ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر رسید که با این حساب، میانگین روزانه مصرف گازوییل تهرانی‌ها، ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر بوده است.

کاهش مصرف نفت کوره و نفت سفید

بر پایه آمار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مجموع مصرف نفت کوره کشور در فاصله زمانی ۱۷ تا ۲۳ اردیبهشت در کشور با متوسط روزانه ۳۴ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر، به ۲۴۰ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر رسید که نسبت به هفته پیش از آن (۲۵۳ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر) ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر کاهش یافته است.

مجموع مصرف نفت سفید کشور در این فاصله زمانی به ۴۲ میلیون لیتر رسید که در مقایسه با هفته پیش از آن (۵۵ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر) ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر کاهش یافته است.

مصرف بنزین سوپر کشور و مصرف بنزین تهرانی ها ثابت ماند

مجموع مصرف بنزین سوپر کشور نیز در هفته گذشته با میانگین روزانه دو میلیون لیتر، به ۱۴ میلیون لیتر رسید که در مقایسه با هفته پیش از آن ۶۰۰ هزار لیتر کاهش یافته است.

بر اساس آمار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مجموع مصرف بنزین تهران در فاصله زمانی ۱۷ تا ۲۲ اردیبهشت با افزایشی نامحسوس، ۸۵ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر اعلام شده که در مقایسه با هفته پیش از آن (۸۵ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر) ۶۰۰ هزار لیتر افزایش یافته است

میانگین مصرف روزانه بنزین تهران در هفته گذشته ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر بوده است.