کاهش مصرف انواع فرآورده در کشور میانگین روزانه مصرف بنزین کشور به ۵۵ میلیون لیتر کاهش یافت

شانا _ گروه پالایش و پخش: در چهارمین هفته اردیبهشت میانگین روزانه مصرف بنزین کشور در ادامه روند کاهشی هفته های پیش با حدود ۲.۵ درصد کاهش نسبت به هفته گذشته به ۵۵ میلیون لیتر رسید.. .

به گزارش خبرنگار شانا، بر اساس آمارهای رسمی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مجموع مصرف بنزین کشور در هفته چهارم اردیبهشت ماه و در روزهای ۲۴ تا ۳۰ اردیبهشت، به ۳۸۶ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر رسید که نسبت به هفته پیش از آن (۳۹۵ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر) ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر (حدود ۲.۵ درصد) کاهش یافته است.

در هفته مورد بررسی، میانگین مصرف روزانه بنزین کشور با یک میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر کاهش نسبت به هفته پیش از آن به ۵۵ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر رسید.

بیشترین مصرف بنزین کشور در فاصله زمانی ۲۴ تا ۳۰ اردیبهشت، مربوط به روز پنج شنبه (۲۹ اردیبهشت) با ۶۱ میلیون لیتر و کمترین آن مربوط به روز جمعه (۳۰ اردیبهشت) با ۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر است.

مصرف گازوییل کشور کاهش یافت

بالاترین رقم مصرف گازوییل کشور در زمان یاد شده به روز دوشنبه (۲۶ اردیبهشت) با ۹۳ میلیون لیتر و ۱۰۰ هزار لیتر و کمترین آن به روز جمعه (۳۰ اردیبهشت) با ۵۹ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر اختصاص داشت.

همچنین طبق این آمار، مصرف گازوییل کشور در فاصله زمانی ۲۴ تا ۳۰ اردیبهشت کاهش یافت؛ به گونه‌ای که مجموع مصرف این فرآورده با متوسط روزانه ۸۲ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر، به ۵۷۸ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر رسید که در قیاس با هفته پیش از آن (۵۸۳ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر)، ۵ میلیون لیتر (حدود ۱ درصد) کاهش یافته است.

همچنین مصرف گازوییل تهران این هفته به ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر رسید که با این حساب، میانگین روزانه مصرف گازوییل تهرانی‌ها ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر بوده است.

کاهش مصرف نفت کوره و نفت سفید

بر پایه آمار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مجموع مصرف نفت کوره کشور در فاصله زمانی ۲۴ تا ۳۰ اردیبهشت در کشور با متوسط روزانه ۲۸ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر، به ۱۹۷ میلیون لیتر رسید که نسبت به هفته پیش از آن (۲۴۰ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر) ۴۳ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر کاهش یافته است.

مجموع مصرف نفت سفید کشور در این فاصله زمانی به ۳۵ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر رسید که در مقایسه با هفته پیش از آن (۴۲ میلیون لیتر) ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر کاهش یافته است.

مصرف بنزین سوپر کشور و مصرف بنزین تهرانی ها هم کاهش یافت

مجموع مصرف بنزین سوپر کشور نیز در هفته گذشته با میانگین روزانه یک میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر، به ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر رسید که در مقایسه با هفته پیش از آن ۵۰۰ هزار لیتر کاهش یافته است.

بر اساس آمار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مجموع مصرف بنزین تهران در فاصله زمانی ۲۴ تا ۳۰ اردیبهشت، ۸۴ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر اعلام شده که در مقایسه با هفته پیش از آن (۸۵ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر) یک میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر کاهش یافته است

میانگین مصرف روزانه بنزین تهران در هفته گذشته ۱۲ میلیون لیتر بوده است.