۲۲ آبان ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

اجراي تيراندازي ساليانه کارکنان حراست شرکت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند

تيراندازي ساليانه کارکنان حراست پالايشگاه امام خميني شازند در ميدان تير مالك اشتر نيروي انتظامي شهرستان اراك برگزار شد. . .

تيراندازي ساليانه کارکنان حراست پالايشگاه امام خميني شازند در ميدان تير مالك اشتر نيروي انتظامي شهرستان اراك برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي شرکت پالايش امام خميني شازند و به نقل از رئيس حراست شركت : اجراي برنامه هاي تيراندازي ، سالانه توسط سازمان حراست وزارت نفت برنامه ريزي و ابلاغ ميگردد که امسال نيز حراست پالايشگاه توانست با موفقيت تعداد ۳۴ نفر را در ميدان تير آموزش و با سلاحهاي كلاش و كلت تير اندازي نمايند .

اين گزارش مي افزايد در حاشيه اين مراسم آقاي دريائي رئيس حراست پالايشگاه گفت : با توجه به اينکه کارکنان حراست در مواقع ضروري با اسلحه سروکار دارند، آموزش تيراندازي به آنها براي استفاده از اسلحه ، امري ضروري است. وي ضمن تاکيد اهميت آموزش ويادگيري تيراندازي ، بالا بردن ضريب آمادگي دفاعي نيروهاي حراست جهت دفاع همه جانبه از تاسيسات پالايشگا هها را از ديگر اهداف برگزاري اين دوره آموزشي عنوان نمود . . .