۲۵ مهر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

انتصاب آقاي مهندس رجبي كهريزي بعنوان سرپرست عمليات پالايشگاه امام خميني(ره) شازند

به گزارش روابط عمومي شركت پالايش امام خميني(ره) شازند با حكم آقاي مهندس نور بخش مدير عامل محترم شركت, آقاي مهندس مجيد رجبي كهريزي به سمت”سرپرست عمليات “اين شركت منصوب گرديد.. .

به گزارش روابط عمومي شركت پالايش امام خميني(ره) شازند با حكم آقاي مهندس نور بخش مدير عامل محترم شركت, آقاي مهندس مجيد رجبي كهريزي به سمت”سرپرست عمليات “اين شركت منصوب گرديد.در اين حكم با آرزوي توفيق روز افزون, از خدمات صادقانه آقاي مهندس علي زيار تقدير و تشكر بعمل آمده است. مهندس رجبي كهريزي قبل از اين انتصاب در سمت “رئيس مهندسي عمومي” انجام وظيفه مي نمود. روابط عمومي ضمن تبريك اين انتصاب به آقاي مهندس رجبي كهريزي براي ايشان آرزوي موفقيت و سربلندي مي نمايد. . .