انتصاب آقای مهندس رجبی کهریزی بعنوان سرپرست عملیات پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند

به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش امام خمینی(ره) شازند با حکم آقای مهندس نور بخش مدیر عامل محترم شرکت, آقای مهندس مجید رجبی کهریزی به سمت”سرپرست عملیات “این شرکت منصوب گردید.. .

به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش امام خمینی(ره) شازند با حکم آقای مهندس نور بخش مدیر عامل محترم شرکت, آقای مهندس مجید رجبی کهریزی به سمت”سرپرست عملیات “این شرکت منصوب گردید.در این حکم با آرزوی توفیق روز افزون, از خدمات صادقانه آقای مهندس علی زیار تقدیر و تشکر بعمل آمده است. مهندس رجبی کهریزی قبل از این انتصاب در سمت “رئیس مهندسی عمومی” انجام وظیفه می نمود. روابط عمومی ضمن تبریک این انتصاب به آقای مهندس رجبی کهریزی برای ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی می نماید. . .