انتصاب آقای مهندس علی جمشیدی بعنوان مدیر عملیات

به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند با حکم آقای مهندس علی شیرازی زاده مدیر عامل  شرکت, آقای مهندس علی جمشیدی به سمت”مدیر عملیات” منصوب گردید.
در این حکم از خدمات صادقانه و خالصانه آقای مهندس علی شاهوردی  تشکر و قدردانی گردیده است.
روابط عمومی این انتصاب را به آقای  مهندس جمشیدی تبریک گفته و برای آقای مهندس شاهوردی آرزوی توفیق دارد.

IMG_0003