۱۹ آذر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

انتصاب آقای مهندس علي جمشيدي بعنوان مدیر عمليات

به گزارش روابط عمومي شركت پالايش نفت امام خميني(ره) شازند با حكم آقاي مهندس علي شيرازي زاده مدیر عامل  شركت, آقاي مهندس علي جمشيدي به سمت”مدیر عمليات” منصوب گرديد.
در این حکم از خدمات صادقانه و خالصانه آقای مهندس علي شاهوردي  تشکر و قدردانی گردیده است.
روابط عمومي اين انتصاب را به آقاي  مهندس جمشيدي تبريك گفته و براي آقای مهندس شاهورديآرزوي توفيق دارد.

IMG_0003