۲۲ آذر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

انتصاب مهندس علي شيرازي زاده بعنوان مدير عامل شركت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند

به گزارش روابط عمومي شركت پالايش امام خميني(ره) شازند با حكم آقاي مهندس عباس كاظمي معاون محترم وزیر و مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران, آقاي مهندس علي شيرازي زاده به عنوان”مدير عامل شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره)شازند ” منصوب گردید.
مهندس كاظمي در ادامه طي حکمي، مهندس ميرقادري مدیر عامل سابق این شرکت را به عنوان مشاور خود منصوب نموده و از زحمات ايشان  تشکر و قدرداني و برای ایشان آرزوی توفیق نمودند.
روابط عمومي اين انتصاب را به آقاي مهندس شيرازي زاده تبريك گفته و برای اقاي مهندس مير قادري آرزوی توفیق و سربلندی دارد.

IMG_0001

 

IMG_0002