شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند با طرح نوآورانه و خلاقانه حذف سوخت مایع سبک نامرغوب (SLOPS) موجب کاهش آلایندگی و افزایش تولید بنزین گردید

مهندسین پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند با ارائه طرحی ابداعی و نوآورانه و با مطالعات انجام شده موفق شدند با حذف سوخت مایع سبک نامرغوب (SLOPS ) در این شرکت ، نسبت به کاهش قابل توجه آلایندگی محیط زیست و افزایش تولید بنزین با سود سالیانه ۱۱۰۰ میلیارد ریال دست یابند.

به گزارش روابط عمومی پالایشگاه ، تحقیقات کارشناسان مهندسی پالایش این شرکت نشان داده ، یکی از محصولات جانبی تولید شده در واحد کاهش گرانروی “بنزین نامرغوب” (Visbriker Gasoline) است  که مقدار تولید آن در پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند ، حدود ۵ m³/hr می باشد. این محصول به واسطه داشتن ترکیبات الفینی و نامرغوب ، قابلیت استفاده به عنوان یک محصول نهایی را نداشته و از طرفی تصفیه آن در واحدهای پایین دستی مشکلات بسیار زیادی را به همراه داشت که از ابتدای احداث این پالایشگاه (حدود ۲۸ سال گذشته) همواره به مخازن slops هدایت می شد و از آنجا گاهی به عنوان سوخت مایع سبک در بویلرها سوزانده می شد و گاهی نیز به مخازن نفت خام پالایشگاه برگشت داده می شد و مجدداً در چرخه تقطیر قرار می گرفت که در هر دو صورت باعث ایجاد مشکلاتی نظیر افزایش آلایندگی گازهای خروجی از دودکش بویلرها و یا کاهش ظرفیت پالایش نفت خام به اندازه ۵m³/hr و ایجاد صمغ در واحدهای پایین دستی و همچنین مصرف بیشتر انرژی برای پالایش این مقدار از slops می شده است.

این گزارش می افزاید کارشناسان جوان و با انگیزه مهندسی پالایش برای رفع این مشکل تصمیمات خوبی گرفتند و با بررسی های انجام شده، آنالیز کامل بنزین نامرغوب و انجام شبیه سازی های فرآیندی و مطالعه تجربیات به عمل آمده در سایر پالایشگاه های دنیا، پیشنهاد تزریق این ماده تولیدی در واحد غلظت شکن به بخش رآکتور واحد RFCC  ارائه و اجرایی نمودند که پس از پیگیری های لازم  با همکاری ادارات بهره برداری و تعمیرات در جهت اجرایی نمودن موضوع ، سرانجام این امر در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ محقق گردید و Vis.Gasoline ارسالی به سمت تانک های SLOPS قطع و به سمت واحد RFCC برقرار گردید و پس از انجام تستهای میدانی و بررسی نتایج محصولات مختلف تولیدی در واحد RFCC مشخص گردید که شرایط بطور کامل پایدار بوده و نه تنها مشکلی برای ادامه تولید و حفظ کیفیت محصولات ایجاد نشده است بلکه  مزایای همانند ، کاهش میزان سوخت مایع سبک به اندازه ۵ m³/hr ، کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از سوزاندن سوخت مایع سبک در بویلرها ، افزایش توان دریافت و پالایش نفت خام به میزان ۵ m³/hr ، افزایش خوراک دریافتی توسط واحد RFCC به میزان ۵ m³/hr  ، افزایش تولید تقریبی ۱.۵ m³/hr بنزین و ۱.۵ m³/hr گاز مایع ،  بهبود عملکرد در فرآیند واحد RFCC به ثمر نشست و همگی این فرآیند منجر به افزایش سود آوری پالایشگاه و کشور به میزان ۱۱۰۰ میلیارد ریال  در سال گردید.