۰۲ اسفند ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد

بايگاني ‘ارزيابي كيفي مناقصه گران’

ارزایبی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۷/۴۸

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۹۷/۴۸

تحت عنوان طراحی ، خرید ، نصب و راه اندازی سیستم دوربین مداربسته واحد ۱۹B

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RND-9618146-MH

تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره RND-9318146-MH

تحت عنوان خرید جرثقیل ۴۰ تن کارگاهی

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۷/۳۶

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۹۷/۳۶

تحت عنوان تخلیه و بارگیری راکتورهای TRAIN B و TRAIN A واحد RCD

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۷/۴۶

ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۷/۴۶

تحت عنوان انجام حجم خدمات پشتیبانی فنی مهندسی

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RNP-9705164-MD

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره RNP-9705164-MD

تحت عنوان خرید PC&MINI PC(THIN CLIENT) & KVM SWITCH

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RNL-9748028-MH

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره RNL-9748028-MH

تحت عنوان خرید U-TUBE & FINNED TUBE A-179

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RND-9718179-MD

تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره RND-9718179-MD

تحت عنوان ساخت POCKET CONVEYOR BELT

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۷/۴۴

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۹۷/۴۴

تحت عنوان ساخت آشیانه جهت خودروهای آتش نشانی و خودروهای اورژانس بهداری

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RND-9718191-MY

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RND-9718191-MY

تحت عنوان خرید چکش تخریب نیوماتیکی بهمراه قلم های مربوطه

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۷/۳۰

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۷/۳۰

تحت عنوان تهیه ، طبخ و توزیع غذا