تعدادی از طلاب حوزه علمیه سفیران هدایت آستانه علوی ( استان مرکزی) از شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره)شازند بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند ، طی هماهنگی فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج شازند ، ۴۰ نفرازطلاب حوزه علمیه

ادامه

پایان نصب موفقیت آمیز بلندترین برج پالایشگاهی کشور در پالایشگاه نفت امام خمینی شازند

بلندترین برج پالایشگاهی عریان کننده پروپیلن کشور در طرح افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت فراورده های پالایشگاه شازند اراک با ارتفاع ۱۰۰ متر نصب

ادامه