۰۴ بهمن ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد

پایان نصب موفقیت آمیز بلندترین برج پالایشگاهی کشور در پالایشگاه نفت امام خمینی شازند

بلندترین برج پالایشگاهی عریان کننده پروپیلن کشور در طرح افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت فراورده های پالایشگاه شازند اراک با ارتفاع ۱۰۰ متر نصب شد