۲۵ مهر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

برخي از موفقيت هاي بدست آمده توسط شركت

-كسب مقام اول ايمني در بين شركت هاي پالايشي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران در سال ۱۳۸۰
-دريافت لوح تقدير صنعت سبز توسط سازمان حفاظت محيط زيست در سال ۱۳۸۱
-كسب مقام اول بهره وري در بين شركتهاي پالايشي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران در سال ۱۳۸۰
-انتخاب مدير عامل شركت پالايش نفت شازند اراك به عنوان مدير نمونه صنعت نفت كشور در سال ۱۳۸۲
-پيشرو در پياده سازي و استقرار نظامهاي مديريتي نظير كسب مقام اول در اخذ گواهينامه هاي ايزو ۹۰۰۱ در بين شركتهاي پالايشي كشور، ۱۸۰۰۱(OHSAS) در بين شركتهاي پالايشي منطقه و مقام دوم براي ايزو ۱۴۰۰۱ در بين شركتهاي پالايشي كشور
-خارج شدن از ليست صنايع آلاينده از سال ۱۳۸۴ با توجه به تلاشهاي انجام شده در جهت حفظ محيط زيست با پياده سازي پروژه هاي بهينه سازي مصرف انرژي و كاهش آلايندگي