برخی از موفقیت های بدست آمده توسط شرکت

-کسب مقام اول ایمنی در بین شرکت های پالایشی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در سال ۱۳۸۰
-دریافت لوح تقدیر صنعت سبز توسط سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۱۳۸۱
-کسب مقام اول بهره وری در بین شرکتهای پالایشی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در سال ۱۳۸۰
-انتخاب مدیر عامل شرکت پالایش نفت شازند اراک به عنوان مدیر نمونه صنعت نفت کشور در سال ۱۳۸۲
-پیشرو در پیاده سازی و استقرار نظامهای مدیریتی نظیر کسب مقام اول در اخذ گواهینامه های ایزو ۹۰۰۱ در بین شرکتهای پالایشی کشور، ۱۸۰۰۱(OHSAS) در بین شرکتهای پالایشی منطقه و مقام دوم برای ایزو ۱۴۰۰۱ در بین شرکتهای پالایشی کشور
-خارج شدن از لیست صنایع آلاینده از سال ۱۳۸۴ با توجه به تلاشهای انجام شده در جهت حفظ محیط زیست با پیاده سازی پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش آلایندگی