۳۰ مهر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

تاريخچه

شركت پالايش نفت شازند اراك از شركتهاي فرعي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران است كه بعنوان بزرگترين پالايشگاه تك واحدي ايران در سال ۱۳۷۲ با ظرفيت ۱۵۰ هزار بشكه در روز راه اندازي گرديد. اين پالايشگاه توسط دو شركت ژاپني و ايتاليايي و با كمك و همكاري نيروهاي متخصص ايراني نصب و راه اندازي شد. بخش زيادي از تجهيزات توسط كارخانجات و صنايع سنگين داخلي طراحي و نصب گرديد. ظرفيت فعلي اين پالايشگاه ۱۷۵ هزار بشكه در روز بوده و توليد كننده بنزين بدون سرب در كشور مي باشد. در اين پالايشگاه از آخرين تكنولوژي هاي روز صنايع پالايش نفت استفاده گرديده و بدين لحاظ كيفيت محصولات و فرآورده هاي توليدي از مرغوبيت بالايي برخوردار است.
خوراك نفت خام اين شركت توسط خط جنوب شمال نفت خام و از ميدان اهواز آسماري تامين مي گردد. همچنين محصولات توليدي توسط خط لوله، راه آهن و مخزن دارهاي شركت ملي پخش فرآورده در سراسر كشور توزيع مي گردد. اين شركت علاوه بر نيازهاي منطقه بخشي از خوراك مجتمع پتروشيمي اراك را نيز تامين مي نمايد و همچنين به لحاظ بهره گيري از واحد تبديل كاتاليستي با تكنولوژي احياي مداوم ضمن توليد بنزين بدون سرب مقادير زيادي پلات فرميت را به منظور تامين بنزين بدون سرب به شركت پالايش نفت تهران ارسال مي نمايد. شركت پالايش نفت شازند اراك علاوه بر تلاش وافر خود در تامين بلامنقطع نيازهاي منطقه به فرآورده هاي نفتي در گستره مديريت هاي كيفيت، زيست محيطي و مشاركت و بهداشت حرفه اي گام هاي موثري برداشته است.
شركت پالايش نفت شازند اراك اولين شركت پالايش نفت كشور است كه گواهينامه ايزو ۹۰۰۲ را در سال ۱۳۷۸ دريافت كرده است. همچنين گواهينامه ايزو ۱۴۰۰۱ در سال ۱۳۷۹ و گواهينامه ۱۸۰۰۱ را در سال ۱۳۸۰ دريافت نموده است. اين اقدامات نشانه اهميت ديدگاه مديريت در جهت سالم سازي و توسعه پايدار منابع در كنار توليد با كيفيت مي باشد.

SAORC is a subsidary of National Iranian Oil Refining & Product Distribution Company (NIORDC). It is the biggest refinery in IR IRAN.
SAORC is commissioned at 1993 with a capacity of 150 MBPSD since 1994 the capacity has been increased to 175 MBPSD. Major part of construction activities has been performed by local constracting firms.
The required feed stock of crude is supplide from Ahwaz – Asmari fields. The products including lead free gasoline are diverted to consumers by pipeline,railway and NIOPDC road tankers.
This is the first refinery in Iran which is equipped with the latest technology such as DCS control system, CCR technology, PSA purification system SO, the product quality meet NIOC specification. Beside of domestic consumers, part of Arak Petrochemical Complex feed is provided by SAORC Also some exess platformate is sent to Tehran Oil Refining co. for free lead gasoline production. SAORC Management has decided to cover the industrial, marketting, and environmental standards in its activities. So, some efforts has been made to consider above standards. In this way, SAORC has successed to get:
ISO 9002 certification in 1999
ISO 14001 certification in 2000
۱۸۰۰۱ certification in 2001
In the same way SAORC has decided to have new Kerosene & Deisel dusulfurizer and new Naphtha Isomerization units in early future.
These units will be stablished for production of low sulfur products to have more healty environment in our company.

wb03