۲۷ مهر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

پالايشگاه اراك، مزين به نام رهبر كبير انقلاب، حضرت امام خميني (ره) شد

arak_6925
بر اساس مصوبه هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران؛ نام شرکت پالایش نفت شازند اراک به شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند تغییر یافت.

به گزارش روابط عمومی، بر اساس پیشنهاد این پالایشگاه و تصویب این پیشنهاد در هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش و استناد به نامه اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری، نام “شرکت پالایش نفت شازند اراک” به “شركت پالايش نفت امام خمینی (ره)” تغییر یافت.

شایان ذکر است این پالایشگاه بعنوان اولین شرکت پالایشی پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تاسیس شده است و کارکنان این شرکت افتخار دارند که اولین پالایشگاه عصر انقلاب بنام امام خمینی (ره) مزین و ثبت شد.

یک پاسخ به “پالايشگاه اراك، مزين به نام رهبر كبير انقلاب، حضرت امام خميني (ره) شد”