انتصاب سید علی اکبر میرقادری بعنوان مدیر عامل

معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، طی حکمی؛ آقای سید علی اکبر میرقادری را به عنوان مدیر عامل شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) منصوب نمودند.

متن حکم به شرح زیر است: