تقدیر مهندس عرب فرماندار شهرستان شازند از مدیر عامل پالایشگاه

مهندس عرب فرماندار شازند در جلسه شورای اداری شهرستان از مهندس امین مدیر عامل پالایشگاه با اهداء لوح از تلاش های پالایشگاه در راستای موضوعات مرتبط با مدیریت بحران ، بخصوص اقدامات موثر انجام شده جهت پیشگیری ، آمادگی و مقابله با مخاطرات ناشی از سیل طی بارندگیهای اخیر در شهرستان شازند تقدیر نمودند.