مدیریت مالی

امور مالی شرکت متشکل از واحدهای

حسابداری مالی شامل دفاتر مالی، حقوق و دستمزد، خزانه، ارزی و کنترل و ارسال اسناد مالی،

حسابداری عمومی شامل اموال و انبار، بودجه و کنترل هزینه ها،

حسابداری مدیریت شامل نفت و صنعتی،

حسابداری پیمانها و سندرسی

عهده دار وظایف و فعالیت های مشروحه ذیل می باشد:

– تهیه و تدوین بودجه جاری و سرمایه ای شرکت.

– تأمین منابع مالی  و تخصیص وجوه مربوطه  و نظارت بر انجام هزینه ها.

– تهیه و تنظیم صورت های مالی، گزارش هیأت مدیره و تأییدیه مدیران.

– نظارت بر حسن اجرای کلیه فعالیت های مالی مطابق با قوانین، مقررات و دستورالعمل های مربوطه و استانداردهای حسابداری و حسابرسی.

– پاسخگوئی به مراجع نظارتی ذیربط شامل دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی، بازرسی کل کشور و …..

– ارتباط با کلیه ادارات، مدیریت ها و شرکت های ذیربط که به نوعی با فعالیت های مالی این شرکت در ارتباط می باشند

 

مدیر مالی: علی تاییدtaeid

 

اطلاعات تماس

تلفن:  ۳۳۴۹۱۰۴۱ (با پیش شماره  ۰۸۶)

پست الکترونیکی: taeid@ikorc.ir

 

سوابق کار

از مهر ۹۵ مدیر امور مالی پالایشگاه امام خمینی

از مرداد ۸۷ تا شهریور ۹۵ رییس بودجه و کنترل هزینه ها

از آذر ۷۷ تا مرداد ۸۷ کارمند امور مالی

از مهر ۷۰ تا آذر ۷۷ کارمند واحدهای عملیاتی

۲۰/مهر/۷۰ استخدام در شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند

از آذر ۶۸ تا مهر ۷۰ کارمند قراردادی پالایشگاه تهران

 

تحصیلات

کارشناسی حسابداری