۲۲ آبان ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

مدیریت مالی

امور مالي شركت متشكل از واحدهاي

حسابداري مالي شامل دفاتر مالي، حقوق و دستمزد، خزانه، ارزي و كنترل و ارسال اسناد مالي،

حسابداري عمومي شامل اموال و انبار، بودجه و كنترل هزينه ها،

حسابداري مديريت شامل نفت و صنعتي،

حسابداري پيمانها و سندرسي

عهده دار وظايف و فعاليت هاي مشروحه ذيل مي باشد:

– تهيه و تدوين بودجه جاري و سرمايه اي شركت.

– تأمين منابع مالي  و تخصيص وجوه مربوطه  و نظارت بر انجام هزينه ها.

– تهيه و تنظيم صورت هاي مالي، گزارش هيأت مديره و تأييديه مديران.

– نظارت بر حسن اجراي كليه فعاليت هاي مالي مطابق با قوانين، مقررات و دستورالعمل هاي مربوطه و استانداردهاي حسابداري و حسابرسي.

– پاسخگوئي به مراجع نظارتي ذيربط شامل ديوان محاسبات، سازمان حسابرسي، بازرسي كل كشور و …..

– ارتباط با كليه ادارات، مديريت ها و شركت هاي ذيربط كه به نوعي با فعاليت هاي مالي اين شركت در ارتباط مي باشند

 

مدیر مالی: علی تاییدtaeid

 

اطلاعات تماس

تلفن:  ۳۳۴۹۱۰۴۱ (با پیش شماره  ۰۸۶)

پست الکترونیکی: taeid@ikorc.ir

 

سوابق کار

از مهر ۹۵ مدير امور مالي پالايشگاه امام خميني

از مرداد ۸۷ تا شهريور ۹۵ رييس بودجه و كنترل هزينه ها

از آذر ۷۷ تا مرداد ۸۷ كارمند امور مالي

از مهر ۷۰ تا آذر ۷۷ كارمند واحدهاي عملياتي

۲۰/مهر/۷۰ استخدام در شركت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند

از آذر ۶۸ تا مهر ۷۰ كارمند قراردادي پالايشگاه تهران

 

تحصیلات

كارشناسي حسابداري