اطلاعات بیشتر درباره یوسف ابراهیمی

یوسف ابراهیمی میر فعلی مالی شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) می باشد.

 اطلاعات تماس

تلفن:  ۳۳۴۹۱۰۴۱ (با پیش شماره  ۰۸۶)

پست الکترونیکی: ebrahimi@ikorc.ir

سوابق کار

استخدام ۱۳۷۶/۲/۷
مدیر مالی و عضو هیات مدیره شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) ۱۳۹۸ تا کنون
معاون مالی پشتیبانی شرکت گاز استان همدان ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸
رییس امور مالی شرکت گاز استان همدان ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۷
رییس امور مالی شرکت گاز استان لرستان ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳
عضو هیات مدیره شرکت گاز استان همدان ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸
عضو هیات مدیره شرکت گاز استان لرستان ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳

تحصیلات

کارشناسی ارشد حسابداری