۲۲ آبان ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

واحد خدمات عمومي و اجتماعي

واحد خدمات عمومي و اجتماعي از دو زيرمجموعه “خدمات عمومي” و “خدمات اجتماعي” تشكيل شده است كه به تفكيك هر واحد به شرح ذيل توضيح داده مي‌شود:

خدمات عمومي:
اين اداره كه مسئوليتهاي مهمي را درخصوص پشتيباني  كاركنان بعهده دارد  ميتواند بااجراي دقيق وبه موقع وظايف محوله گام بزرگي درجهت رضايتمندي كاركنان علي الخصوص كاركنان واحدهاي عملياتي بردارد كه شرح كلي وظايف اين واحد به شرح ذيل مي باشد.
۱-۱- نظارت وبررسي نيازهاي واحدهاي مختلف شركت درخصوص سرويس دهي ازجمله رستوران ، نقليه ، امورمسافرت ، فضاي سبز ،تنظيفات،چاپخانه ،مهمانسراها،سالنهاي ورزشي ، استخر ، پذيرايي ازميهمانان در مراسمات ،جشنها ،سمينارها وهمايشهاي مختلف
۲-۱- نظارت براثاثيه ولوازم اداري ومبلمان اداري  خريداري شده ازنظر كيفيت ،زيبايي وارگونومي
۳-۱- نظارت دقيق براياب وذهاب كاركنان بطوري كه هم باعث ايجاد رضايت دركاركنان شود وهم ازحداقل وسايل
۴-۱- تهيه تاج گل جهت مراسمات فوت بستگان درجه يك كاركنان رسمي شركت وهمچنين تهيه سبدهاي گل وشيريني درمناسبتها يي كه ازقبل تعيين گرديده وياجلسات وسمينارهايي كه نياز به پذيرايي دارد نيز ازجمله وظايف ميباشد .
۹-۱ – كنترل نظافت فضاهاي عمومي واماكن شامل خيابانها ،جداول ،اطراف ساختمانها واتاقها ،كرديدرها،سالن ها و… ازنظر تميزي وبهداشت نيز برعهده اين امور ميباشد .
۱۰-۱- نظارت بر ايجاد فضاي سبز مناسب وزيبا و انجام اقداماتي درجهت گسترش فضاي سبز وتهيه درختاني مناسب باآب وهواي منطقه وشرايط اقليمي شركت وايجاد راهكارهايي براي جلوگيري از هدررفت آب ازقبيل جايگزيني

خدمات اجتماعي:
واحد خدمات اجتماعي كه شامل سالنهاي  غذا خوري؛ مهمانسرا ها وامور ورزش وهمچنين تامين مراكز تفريحي وزيارتي مي باشد.بدون شك راهكارهاي مديريتي سازمانها ونهادهاي مختلف در كليه سطوح در جهت اهداف سازماني از پيش تعيين شده مي باشد اهداف تحت هرعنوان؛ ترسيم كننده هندسه رشد آن نهاد است.اگر رشد را به منزله تغييري مثبت وربه جلو تلقي كنيم؛باتوجه به مسائل آموزشي وفرهنگي وايجاد روحيه نشاط در كاركنان وخانواده اي آنان بيش ازپيش اهميت مي يابد با نگاهي واقع بينانه در خواهيم يافت كه رسيدن به رشد و بالندگي سازماني  در هر نهادي تنها از طريق  ايجادتوازن  بين آرامش  وآسايش پرسنل وخانواده يشان به موازات يكديگر وبا توجه وتامين خواسته ها وانتظارات فرهنگي ؛آموزشي؛رفاهي وتفريحي است با اين تفاسير هدف از تاسيس وايجاد اينگونه امكان ارائه تسهيلات وخدمات به منظور تامين نياز هاي رواني وفكري كاركنان  ودر نهايت ايجاد نشاط وروحيه مضاعف درپرسنل ودر جهت بالا بردن سطح عملكرد بهينه ايشان در سازمان مي باشد كه باشگاه آموزشي ورزشي شركت پالايش  نفت امام خميني (ره) شازند واقع در شهر مهاجران در راستاي تحقق اهداف فوق راه اندازي وتاسيس گرديده است.و سالنهاي  غذا خوري كه مستقيما زير نظر رئيس خدمات اجتماعي فعاليت مي نمايد وبراي عضويت وبهره برداري از تسهيلات باشگاه پرسنل از طريق مديريت منابع انساني  به همراه مدارك مورد نياز به مسئول باشگاه وپس از تائيد سوابق  وافراد تحت تكفل كارت عضويت صادر مي گردد اين كارت درصورت اعتبار مجوز استفاده از تسهيلات خدمات عمومي واجتماعي پالايشگاه شامل سالن غذاخوري –كتابخانه-سينما واستخر مي باشد.در باشگاه از يك شنبه تا پنج شنبه  هرشب  وجمعه ها ظهر به غير از تعطيلات رسمي سرويس دهي انجام مي پذيرد .اعضا باشگاه مي توانند ماهانه چهار نوبت از تسهيلات يارانه اي رستوران استفاده نمايند. اعضاي باشگاه مي توانند  در زمانهاي ياد شده  از كتابخانه- سينما- وسالن غذا خوري استفاده نمايند.

رییس واحد: فرمهینی فراهانی، حسن

 

اطلاعات تماس

تلفن:  ۳۳۴۹۱۱۰۵ (با پیش شماره  ۰۸۶)

پست الکترونیکی: farmahini.h@ikorc.ir

 

سوابق کار

شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند

رییس خدمات عمومی و اجتماعی
از ۲۵ اسفند ۹۵ تا کنون

رییس نوبتکاری آزمایشگاه
از ۲۰ دی ۸۸ تا ۲۵ اسفند ۹۵

تکنسین ارشد آزمایشگاه
از ۲۰ تیر ۷۱ تا ۲۰ دی ۸۸

تاریخ استخدام: ۲۷ مهر ۱۳۷۰

تحصیلات

دانشگاه آزاد اسلامی اراک
اراک، بهمن ۹۶
فوق لیسانس مديريت صنعتی

دانشگاه آزاد اسلامی تفرش
تفرش، مهر ۹۱
لیسانس مدیریت بازرگانی

 

روسا یا سرپرستان پیشین:

آقاي سيد رضا وراميني از تاريخ ۱۳۹۴ لغايت ۱۳۹۵
آقاي حميدرضا محمدي از تاريخ ۱۳۹۳ لغايت ۱۳۹۴
آقاي رضا كوهي از تاريخ ۱۳۹۲ لغايت ۱۳۹۳
آقاي حبيب الله سميعي از تاريخ ۱۳۹۰ لغايت ۱۳۹۲
آقاي حسن طالب بيگي از تاريخ ۱۳۸۸ لغايت ۱۳۹۰
آقاي مهرداد ارگاني از تاريخ ۱۳۸۰ لغايت ۱۳۸۸