واحد خدمات عمومی و اجتماعی

واحد خدمات عمومی و اجتماعی از دو زیرمجموعه “خدمات عمومی” و “خدمات اجتماعی” تشکیل شده است که به تفکیک هر واحد به شرح ذیل توضیح داده می‌شود:

خدمات عمومی:
این اداره که مسئولیتهای مهمی را درخصوص پشتیبانی  کارکنان بعهده دارد  میتواند بااجرای دقیق وبه موقع وظایف محوله گام بزرگی درجهت رضایتمندی کارکنان علی الخصوص کارکنان واحدهای عملیاتی بردارد که شرح کلی وظایف این واحد به شرح ذیل می باشد.
۱-۱- نظارت وبررسی نیازهای واحدهای مختلف شرکت درخصوص سرویس دهی ازجمله رستوران ، نقلیه ، امورمسافرت ، فضای سبز ،تنظیفات،چاپخانه ،مهمانسراها،سالنهای ورزشی ، استخر ، پذیرایی ازمیهمانان در مراسمات ،جشنها ،سمینارها وهمایشهای مختلف
۲-۱- نظارت براثاثیه ولوازم اداری ومبلمان اداری  خریداری شده ازنظر کیفیت ،زیبایی وارگونومی
۳-۱- نظارت دقیق برایاب وذهاب کارکنان بطوری که هم باعث ایجاد رضایت درکارکنان شود وهم ازحداقل وسایل
۴-۱- تهیه تاج گل جهت مراسمات فوت بستگان درجه یک کارکنان رسمی شرکت وهمچنین تهیه سبدهای گل وشیرینی درمناسبتها یی که ازقبل تعیین گردیده ویاجلسات وسمینارهایی که نیاز به پذیرایی دارد نیز ازجمله وظایف میباشد .
۹-۱ – کنترل نظافت فضاهای عمومی واماکن شامل خیابانها ،جداول ،اطراف ساختمانها واتاقها ،کردیدرها،سالن ها و… ازنظر تمیزی وبهداشت نیز برعهده این امور میباشد .
۱۰-۱- نظارت بر ایجاد فضای سبز مناسب وزیبا و انجام اقداماتی درجهت گسترش فضای سبز وتهیه درختانی مناسب باآب وهوای منطقه وشرایط اقلیمی شرکت وایجاد راهکارهایی برای جلوگیری از هدررفت آب ازقبیل جایگزینی

خدمات اجتماعی:
واحد خدمات اجتماعی که شامل سالنهای  غذا خوری؛ مهمانسرا ها وامور ورزش وهمچنین تامین مراکز تفریحی وزیارتی می باشد.بدون شک راهکارهای مدیریتی سازمانها ونهادهای مختلف در کلیه سطوح در جهت اهداف سازمانی از پیش تعیین شده می باشد اهداف تحت هرعنوان؛ ترسیم کننده هندسه رشد آن نهاد است.اگر رشد را به منزله تغییری مثبت وربه جلو تلقی کنیم؛باتوجه به مسائل آموزشی وفرهنگی وایجاد روحیه نشاط در کارکنان وخانواده ای آنان بیش ازپیش اهمیت می یابد با نگاهی واقع بینانه در خواهیم یافت که رسیدن به رشد و بالندگی سازمانی  در هر نهادی تنها از طریق  ایجادتوازن  بین آرامش  وآسایش پرسنل وخانواده یشان به موازات یکدیگر وبا توجه وتامین خواسته ها وانتظارات فرهنگی ؛آموزشی؛رفاهی وتفریحی است با این تفاسیر هدف از تاسیس وایجاد اینگونه امکان ارائه تسهیلات وخدمات به منظور تامین نیاز های روانی وفکری کارکنان  ودر نهایت ایجاد نشاط وروحیه مضاعف درپرسنل ودر جهت بالا بردن سطح عملکرد بهینه ایشان در سازمان می باشد که باشگاه آموزشی ورزشی شرکت پالایش  نفت امام خمینی (ره) شازند واقع در شهر مهاجران در راستای تحقق اهداف فوق راه اندازی وتاسیس گردیده است.و سالنهای  غذا خوری که مستقیما زیر نظر رئیس خدمات اجتماعی فعالیت می نماید وبرای عضویت وبهره برداری از تسهیلات باشگاه پرسنل از طریق مدیریت منابع انسانی  به همراه مدارک مورد نیاز به مسئول باشگاه وپس از تائید سوابق  وافراد تحت تکفل کارت عضویت صادر می گردد این کارت درصورت اعتبار مجوز استفاده از تسهیلات خدمات عمومی واجتماعی پالایشگاه شامل سالن غذاخوری –کتابخانه-سینما واستخر می باشد.در باشگاه از یک شنبه تا پنج شنبه  هرشب  وجمعه ها ظهر به غیر از تعطیلات رسمی سرویس دهی انجام می پذیرد .اعضا باشگاه می توانند ماهانه چهار نوبت از تسهیلات یارانه ای رستوران استفاده نمایند. اعضای باشگاه می توانند  در زمانهای یاد شده  از کتابخانه- سینما- وسالن غذا خوری استفاده نمایند.

رییس واحد: فرمهینی فراهانی، حسن

اطلاعات تماس

تلفن:  ۳۳۴۹۱۱۰۵ (با پیش شماره  ۰۸۶)

پست الکترونیکی: farmahini.h@ikorc.ir

سوابق کار

شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند

رییس خدمات عمومی و اجتماعی
از ۲۵ اسفند ۹۵ تا کنون

اطلاعات بیشتر…

تحصیلات

دانشگاه آزاد اسلامی اراک
اراک، بهمن ۹۶
فوق لیسانس مدیریت صنعتی

دانشگاه آزاد اسلامی تفرش
تفرش، مهر ۹۱
لیسانس مدیریت بازرگانی

روسا یا سرپرستان پیشین:

آقای سید رضا ورامینی از تاریخ ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۵
آقای حمیدرضا محمدی از تاریخ ۱۳۹۳ لغایت ۱۳۹۴
آقای رضا کوهی از تاریخ ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۳
آقای حبیب الله سمیعی از تاریخ ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۲
آقای حسن طالب بیگی از تاریخ ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۰
آقای مهرداد ارگانی از تاریخ ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۸۸