۳۰ مهر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

دومين دوره از سلسله اردوهاي فرهنگي ، مودتي بسيجيان پايگاه مقاومت شهيد رجايي برگزار گرديد .

به گزارش روابط عمومي شركت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند دومين دوره از سلسله اردوهاي فرهنگي ، مودتي بسيجيان پايگاه مقاومت شهيد رجايي با هدف حفظ و انسجام بسيجيان شركت با حضور جناب آقاي مهندس امين مديرعامل محترم شركت به همراه ساير روسا و مديران و جمع كثيري از همكاران ارجمند در منطقه كوهستاني مشهد گرمه فراهان برگزار گرديد .
اين گزارش مي افزايد همكاران بسيجي از ساعت ۱۶ از جلوي شركت به طرف منطقه پيش بيني شده حركت نمودند و از ساعت ۱۸ مراسم با سخنراني جناب آقاي مهندس امين به صورت رسمي آغاز شد .
مديرعامل شركت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند ضمن قدرداني از برگزار كنندگان اين برنامه كه باعث افزايش دوستي و صميميت بيشتر بين همكاران محترم مي باشد . ايشان برگزاري اين اردوها را در بالا بردن سطح آمادگي همكاران محترم بسيجي بسيار مفيد دانستند .
ايشان در ادامه لباس بسيجي را كه برتن عزيزان بسيجي است را مقدس دانستند و افزودند بدليل شركت در جلسه اي همزمان با اين اردو نتوانستند ملبس به لباس بسيجي در اين مكان حاضر گردند .
در ادامه اردو مسابقات تيراندازي ،دارت ، برنامه هاي فرهنگي و مذهبي برگزار گرديد و سپس حاج ملكي (رئيس سازمان بسيج طلاب استان مركزي) ايراد سخنراني نمودند. بسيجيان همزمان با اذان مغرب نماز جماعت را اقامه نمودند و روزه خود را در جوار امام زاده محسن افطار نمودند و در پايان كلاسهاي سلاح شناسي و ستاره شناسي و رزم شبانه همراه با نور افشاني اجراء گرديد .