۲۲ آذر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

یادداشت مدیر عامل به بهانه روز ملی بهره وری

به منظور یادآوری اهمیت استفاده کارآمد و مطلوب از منابع، سرمایه ها و امکانات تحت اختیار و به عبارت دیگر “بهره وری” و مدیریت مصرف، همه ساله آغاز خردادماه را با روز ملی بهره وری شروع می کنیم. محدودیت منابع در دنیای رقابتی امروز، لزوم توجه به ضرورت بهره وری را بیش از هر چیز آشکار می کند. تردیدی نیست که  توجه به معنا و مفهوم بهره وری در هر زمینه ای می تواند شکوفایی و رونق اقتصادی و اجتماعی را به ارمغان آورد. این واژه که یکی از مهم‌ترین اهداف هر سازمان است در صنعت نفت بیشتر به بهره وری انرژی و اقتصادی اشاره دارد. اما بطور کلی هرگونه فعالیتی که بتواند عملکرد امروزمان را بهتر از دیروز کند، نوعی بهره وری خواهد بود. خواه در خانه و زندگی شخصی و خواه در سازمان و زندگی کاری. استفاده صحیح از سرمایه های انسانی و پتانسیل ها و استعدادهای آنها مهمترین و کوتاهترین قدم در رسیدن به این هدف خواهد بود. امروزه نقش زنان در رشد و تثبیت اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه کاملا به اثبات رسیده است. نقش سه گانة زنان به عنوان «مادران جامعه»، « عوامل مؤثر توليد در نظام اقتصادي»  و« مدیران داخلی خانواده ها» تأثیر آنان در بهره وری را بیشتر از هر زمانی پر رنگ کرده است.
متأسفانه در حال حاضر بسیاری از رفتارهای مصرفی ما نسنجیده، غیر هوشمندانه و به دور از تخصص ومهارت مدیریت مالی و اقتصادی است. بنابراین  براي تحقق توسعةپايدار لازم است تغييراتي در شيوة زندگي ما به وجود آيد. اين تغييرات بدون مشاركت فعال، آگاهانه و متعهدانه زنان امكان پذير نخواهد بود. زنان با مسوولیتی که در تربیت نسل جدید، مدیریت خانواده و حضور در اجتماع دارند می توانند در این خصوص به شایستگی ایفای نقش کنند. لذا افزایش دانش و آگاهی زنان به عنوان «مدیران فرهنگ بهره وری»، کشور را در رسیدن به بهره وری ملی موفق خواهد کرد. مدیریت مصرف، زیربنای بهبود بهره وری اقتصادی است و آموزش و حساس سازی همه اقشار به ارزش منابع پایه و لزوم مصرف منطقی، اولین سنگ این بناست. بکوشیم روش هاى نوين و بهينه را جانشين باورهاى غلط و غيراقتصادى کنیم تا هر روزمان بهتر از دیروز گردد که به فرموده مولی علی (ع) “آن کس که دو روزش مثل هم باشد، زیان‌دیده است”.

علیرضا امین (مدیر عامل)