۲۹ مهر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

گزارش اردوي خواهران بسيجي شركت

به مناسبت ولادت با سعادت حضرت فاطمه  معصومه (س) و روز دختر اولين دوره اردوي فرهنگي، مودتي خواهران بسيجي پايگاه مقاومت شهيد رجايي شركت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند برگزار گرديد.


به گزارش روابط عمومي شركت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند اولين دوره اردوي فرهنگي و مودتي خواهران بسيجي پايگاه مقاومت شهيد رجايي شاغل در شركت به مناسبت ولادت حضرت فاطمه معصومه (س) وآغاز دهه ي كرامت در اردوگاه تربيتي اميركبير (باغك شازند) برگزار گرديد.
در ابتداي اين اردو پس از حركت از شركت  با انجام ورزش صبحگاهي (پياده روي )در پارك شهر آستانه ، خواهران بسيجي از امام زادگان شهر و گلزار شهداي گرانقدر زيارت كردنند و پس از صرف صبحانه در پارك جنبي امامزاده به طرف منطقه  باغك حركت نمودند. در ابتداي ورود به اردوگاه فرمانده پايگاه مقاومت بسيج شركت ضمن خير مقدم به همه خواهران وقدرداني از حضور در اين اردو وهمچنين تشكر از همكاري مديران و روساي محترم ادارات شركت و حمايتهاي مدير عامل محترم  وپيگيري هاي مشاور امور زنان ايشان ، هدف از برگزاري اين اردو را درراستاي تقويت روحيه همكاران وهمدلي  بيشتر بين آنان وهمچنين درارتباط با اهداف فرهنگي بسيج بيان نمود.
سپس حلقه صالحين خواهران بسيجي كه با دعوت از سركار خانم دكترنظام آبادي استاد حوزه ودانشگاه برگزار گرديده بود با رويكرد حجاب وعفاف انجام گرديد.
درادامه برنامه ها در فضاي صميمي و رقابتي مسابقات ورزشي شامل تيراندازي (تفنگ و تپانچه ) و دارت
پيش بيني شده بود كه با نشاط خاصي برگزار گرديد و نفرات برتر در سه رشته انتخاب شدند و مورد تشويق قرارگرفتند.
برگزاري نماز جماعت و كارگاه آموزشي ” نقش زنان در خانواده وجامعه ” با سخنراني حضرت حجت الاسلام عبدي نماينده محترم ولي فقيه در سپاه اراك ادامه يافت وباصرف ناهار وحضور در طبيعت بسيار زيباي اردوگاه به پايان رسيد.