موفقیت ورزشی فرزندان کارکنان شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند

ساجده قاسمی فرزند نبی قاسمی از کارکنان تعمیرات برق  شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند موفق شد در مسابقات قهرمانی استان مرکزی، رشته شطرنج مقام دوم را از آن خود نماید.

روابط عمومی پالایشگاه این موفقیت را به ایشان، امور ورزش و خانواده محترم نفت تبریک   عرض می نماید.