اردوی نیمروزه مودتی و تفریحی خواهران بسیجی

پایگاه مقاومت بسیج شهید رجایی در راستای اقدامات فرهنگی و موافقت مدیر عامل شرکت اقدام به برگزاری اردوی فوق نموده است.

لذا کلیه خواهران محترم همکار می توانند جهت ثبت نام   با سرکارخانم هلاکویی به شماره ۹۱۲۷۵  و یا سرکار خانم مولایی به شماره ۹۱۱۷۴  تماس حاصل نموده و یا به ساختمان بسیج مراجعه نمایند.