۲۲ آبان ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

اردوي نيمروزه مودتي و تفريحي خواهران بسيجي

پايگاه مقاومت بسيج شهيد رجايي در راستاي اقدامات فرهنگي و موافقت مدير عامل شركت اقدام به برگزاري اردوي فوق نموده است.

لذا كليه خواهران محترم همكار مي توانند جهت ثبت نام   با سركارخانم هلاكويي به شماره ۹۱۲۷۵  و يا سركار خانم مولايي به شماره ۹۱۱۷۴  تماس حاصل نموده و يا به ساختمان بسيج مراجعه نمايند.