۲۲ آذر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

راهيابي تيم شطرنج خواهران شركت پالايش نفت امام خميني(ره)شازند به ليگ برتر كشور

به گزارش روابط عمومي شركت پالايش نفت امام خميني(ره)شازند مسابقات شط رنج خواهران كه به مدت يكماه در پنج روز در خانه شط رنج استان مركزي با حضور ۶ تيم پتروشيمي,دانشگاه آزاد, خطوط لوله و مخابرات نفت, دانشگاه علوم پزشكي, منتخب اراك و پالايشگاه برگزار گرديد تيم شط رنج خواهران پالايشگاه نفت امام خميني(ره)شازند موفق شد با يازده امتياز به مقام قهرماني برسد و بعنوان نماينده استان مركزي به مسابقات ليگ برتر كشور راه يابد.

به گزارش روابط عمومي شركت پالايش نفت امام خميني(ره)شازند مسابقات شط رنج خواهران كه به مدت يكماه در پنج روز در خانه شط رنج استان مركزي با حضور ۶ تيم پتروشيمي,دانشگاه آزاد, خطوط لوله و مخابرات نفت, دانشگاه علوم پزشكي, منتخب اراك و پالايشگاه برگزار گرديد تيم شط رنج خواهران پالايشگاه نفت امام خميني(ره)شازند موفق شد با يازده امتياز به مقام قهرماني برسد و بعنوان نماينده استان مركزي به مسابقات ليگ برتر كشور راه يابد.

لازم به ذكر است اسامي قهرمانان اول تا پنجم از تيم شط رنج خواهران پالايشگاه امام خميني(ره)شازند به شرح ذيل مي باشد:

ميز۱: فرزانه فضائلي

ميز ۲: شبنم كاظمي

ميز ۳: هانيه جمشيدي

ميز ۴: فهيمه جمشيدي

ميز ۵: مبينا كارچاني

روابط عمومي شركت اين موفقيت را به كليه همكاران و خانواده هاي محترم آنها تبريك مي گويد.