کانون فرهنگی شهید سلیمانی و دارالقرآن

کانون فرهنگی شهید سلیمانی شهر مهاجران به عنوان تنها مرکز فرهنگی منازل سازمانی کارکنان در شهر محسوب می گردد. این مرکز در طول سال پذیرای جمع کثیری از علاقمندان فعالیتهای فرهنگی-قرآنی-هنری و علمی-آموزشی است. از جمله فعالیتهای انجام شده توسط این مرکز میتوان به برگزاری انواع کلاسهای علمی-فرهنگی-هنری شامل علوم قرآنی از قبیل حفظ-ترجمه و تفسیر –تجوید-قرائت-خطابه خوانی – نهج البلاغه و کلاسهای کامپیوتر – زبان انگلیسی – خیاطی – خوشنویسی – نقاشی و صنایع دستی شامل معرق با چوب – معرق با الیاف گیاهی – گلیم فرش و … اشاره نمود.

گزارشی از فعالیت های قرآنی کانون فرهنگی شهید سلیمانی درشش ماهه نخست سال ۱۳۹۰

فعالیت های کانون فرهنگی شهید سلیمانی در رمضان ۱۳۹۰

عملکرد فعالیتهای فرهنگی,مذهبی,هنری و آموزشی کانون فرهنگی شهید سلیمانی از سال ۸۳ تا نیمه اول