۲۵ مهر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

افتتاح چند طرح پالايشي در دهه فجر

معاون وزير نفت با اشاره به بهره برداري مرحله به مرحله از طرح هاي توسعه اي پالايشگاهي در کشور گفت: دو طرح توسعه پالايشگاه شهيدتندگويان تهران و نيز چند واحد از طرح توسعه پالايشگاه امام خميني (ره) شازند در ايام دهه فجر به بهره برداري رسمي مي رسد.. .

zaghami_7195

مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با اشاره به اين که هم اکنون تمامي طرح هاي توسعه اي پالايشگاهي بيش از ۹۰ درصد پيشرفت دارند، گفت: ۱۵۰ کيلومتر خط لوله جديد هم اکنون آماده بهره برداري است که همزمان با سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي به بهره برداري مي رسد.
مهندس ضيغمي افزود: از ابتداي سال ۹۰ همچنين ۷۳۰ کيلومتر خط لوله وارد مدار خطوط لوله کشور شده است و يک ميليارد ليتر نيز به ظرفيت ذخيره سازي کشور افزوده شده است.
مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران با تاکيد بر اين که تامين منابع مالي پروژه هاي پالايش و پخش در سال ۸۹ از مجموعه بانک ها، اوراق مشارکت، صندوق انرژي و برخي از شرکت هاي داخلي که شامل آن بودند، تامين شده است، گفت: در مجموع ۲ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان منابع در سال ۸۸، ۳ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان در سال ۸۹ و ۱ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان در سال ۹۰ در شرکت ملي پالايش و پخش براي پروژه هاي مختلف پالايشي منابع مالي جذب شده است.
مهندس ضيغمي درباره ميزان مصرف انواع فرآورده در ۱۰ ماه نخست سال ۹۰ گفت: با اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها مصرف انواع فرآورده در کشور کاهش يافت که اين رقم در سال ۹۰ نيز ادامه داشت.
وي افزود: ميانگين مصرف روزانه بنزين کشور در سال گذشته، ۶۲.۳ ميليون ليتر بوده است که اين رقم از ابتداي امسال تا پايان دي ماه به ۵۹.۸ ميليون ليتر کاهش يافته است.
ضيغمي همچنين با اشاره به کاهش ۷.۵ درصدي مصرف نفت سفيد در سال ۹۰ گفت: ميانگين مصرف روزانه گاز مايع کشور نيز در سال ۸۹ روزانه ۱۲.۴ ميليون ليتر بوده است که اين رقم در ۱۰ ماه نخست سال ۹۰ به روزانه ۱۰.۹ ميليون ليتر کاهش يافته است.
وي تاکيد کرد: ميانگين مصرف روزانه نفت گاز به جز نيروگاه ها در سال گذشته، ۸۰ ميليون ليتر بوده است که اين رقم در سال ۹۰ به ۷۴ ميليون ليتر رسيده است که از جمله دلايل کاهش اين مصرف کاهش ميزان قاچاق اين فرآورده بوده است.
عليرضا ضيغمي همچنين با اشاره به کاهش مصرف نفت کوره در کشور گفت: ميانگين ميزان مصرف روزانه اين فرآورده بدون احتساب نيروگاه ها در سال گذشته، ۱۷.۶ ميليون ليتر بوده است که اين رقم در سال ۹۰ به ۱۱.۴ ميليون ليتر رسيده است.
مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران با اشاره به اين که با اجراي طرح هاي توسعه اي در پالايشگاه هاي کشور استانداردهاي بنزين و گازوييل توليدي پالايشگاه هاي کشور تا پايان سال ۹۱ استانداردهاي يورو ۴ و ۵ اروپا را دارا مي شوند، گفت: هم اکنون روزانه ۵۵ ميليون ليتر بنزين و ۹۶ ميليون ليتر نفت گاز در کشور توليد مي شود که تا پايان سال ۹۱، روزانه ۴۱ ميليون ليتر از بنزين توليدي کشور استاندارد يورو ۴ و ۲۸ ميليون ليتر نيز داراي استاندارد يورو ۲ خواهدبود.
وي تاکيد کرد: تا پايان سال ۹۱، روزانه ۳۲ ميليون ليتر گازوييل داراي استاندارد يورو ۴ و ۵۵ ميليون ليتر گازوييل معمولي در کشور توليد خواهد شد.
وي افزود: پالايشگاه امام خميني (ره) اراک با اجراي کامل طرح توسعه اي خود تا پايان سال آينده، ۱۵.۹ ميليون ليتر بنزين با استانداردهاي يورو ۵ توليد خواهد کرد و پالايشگاه آبادان نيز تا پايان سال ۹۱ با اجراي طرح تثبيت ظرفيت ۱۶.۲ ميليون ليتر بنزين با استانداردهاي يورو ۴ اروپا توليد خواهد کرد.
ضيغمي با اشاره به افزايش توليد گازوييل داراي استانداردهاي اروپا در کشور گفت: توليد روزانه ۲۱ ميليون ليتر گازوييل در پالايشگاه آبادان تا پايان برنامه پنجم توسعه و با اجراي طرح توسعه اين پالايشگاه با استانداردهاي يورو ۴ انجام خواهد شد.