آموزش رانندگی تدافعی

اداره ایمنی شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند اقدام به تهیه و انتشار یک جزوه در خصوص آموزش رانندگی تدافعی نموده است.

runt

در این جزوه آموزشی موارد زیر مطرح گردیده است:

۵ دلیل اصلی جراحات در حوادث رانندگی
اثرات سرعت بر بدن انسان
مدت زمان عکس العمل و مکانیزم آن
فاصله ایستادن وسیله نقلیه
ایمنی در ترافیک و رانندگی
قوانین و مقررات رانندگی در سایت و مسیر تردد
شرایط فنی و بازرسی خودرو
توانایی و مهارت های راننده
شناسایی نقاط کور
اصول رانندگی تدافعی
الزامات رانندگی در محوطه پالایشگاه

و …

متن کامل فایل پی دی اف فوق در لینک زیر قرار دارد:

رانندگی تدافعی