اداره آموزش و تجهیز نیروی انسانی

توسعه منابع انسانی یکی از آرمانها و اهداف عالی سازمانها و شرکتهای دانائی محور می‌باشد و در جهت رسیدن به توسعه پایدار در دنیای رقابتی صنعتی و تجاری هیچ چیز مهمتر از منابع انسانی نیست که این امر به استعداد، مهارت، خلاقیت و انگیزه‌های افراد سازمان وابسته می‌باشد که ارتقاء سطح مهارت ، دانش و انگیزه‌ها با آموزش هدفمند و پویا امکان‌پذیر می‌باشد. این شرکت بمنظور بالا بردن بنیه علمی و ارتقاء مهارت و کارآیی افراد مؤثر بر سیستم‌های تولیدی، خدماتی از جمله سیستمهای کیفیت و زیست‌محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه‌ای و یا افرادی که فعالیت آنها ممکن است پیامد بارزی بر موارد فوق داشته باشند، دوره‌های آموزشی و سمینارها و سایر برنامه‌های مرتبط با نیازهای آموزشی اعلام شده جهت کارکنان را بطور دائم و مفید اجراء می‌نماید. این دوره‌های آموزشی مکمل تحصیلات و تجربه جهت بالا بردن آگاهی، صلاحیت و مهارت کارکنان می‌باشند. و اعتقاد این امور این است آموزش هزینه محسوب نمی‌شود بلکه سرمایه‌گذاری مطمئن و بلند مدت بوده و چندین برابر بازگشت سرمایه در پی خواهد داشت.

اهم وظایف و فرآیندهای آموزش
بصورت کلی فعالیتهای آموزشی این اداره در ۴ بخش تعریف می‌شود:
۱ـ آموزش کارکنان رسمی و قرارداد مدت موقت که شامل آموزشهای تئوریک و کارورزی و گردش شغلی کارکنان در حوزه‌های عمومی، مدیریتی، فنی و تخصصی ، HSE  که بصورت دوره‌های کوتاه مدت یا سمینار و همایش برگزار می‌گردد.
۲ـ آموزش کارکنان جدیدالاستخدام طبق برنامه‌های استاندارد شده این شرکت
۳ـ آموزش کارکنان پیمانکاری که بیشتر درحوزه HSE و تعمیرات اساسی انجام‌پذیر است
۴ـ آموزش کارآموزان دانشگاه‌ها و کارکنان سایر شرکتهای نفتی یا غیرنفتی در صورت تقاضا و عقد موافقت‌نامه فی‌مابین

فرآیندهای اصلی آموزش
فرآیندهای اصلی آموزش شامل تعیین اهداف آموزشی، نیازسنجی آموزشی، برنامه‌ریزی و تهیه تقویم، اجرای برنامه در زمان مقرر و در نهایت ارزیابی و اثربخشی دوره‌ها و برنامه‌های انجام شده می‌باشد که بصورت خلاصه توضیح داده می‌شود.

تعیین اهداف آموزشی
طبق روش اجرایی تدوین شده شرکت ، اهداف آموزشی این اموردر جهت اهداف کلی سازمان و خط مشی مدیریت یعنی ارتقاء فرهنگ و افزایش آگاهی کارکنان می‌باشد و دوره‌هایی باید تعریف شود که در نهایت شرکت را برای رسیدن به اهداف سازمانی پشتیبانی و حمایت نماید و مکمل تجربه و تحصیلات کارکنان شرکت باشد. اداره آموزش اجرای سه دوره یا حدود ۶۰ ساعت آموزش برای کارکنان را در طول سال برنامه ریزی می نماید. تا بتواند در جهت افزایش دانش و تغییر نگرش و رفتار و افزایش عملکرد کارکنان در راستای توسعه فردی ،اجتماعی و سازمانی  کارکنان و در نهایت پیشرفت شرکت گام بردارد.

educ1

چرخه آموزش
۱ـ نیازسنجی:
اطلاعات مربوط به نیازهای بازآموزی و آموزش حین خدمت کارکنان شرکت جهت بالا بردن بنیه
علمی و آگاهی آنان از خط‌مشی سازمان، نیازمندیها، پیامدها و الزامات مرتبط با سیستم‌های مدیریت کیفیت، زیست‌محیطی، ایمنی و بهداشت شغلی، از طریق تماس مستقیم اداره آموزش با سرپرستان واحدها جمع‌آوری و پردازش می‌شود.
روش کار بدین شکل است که در نیمه دوم هر سال با توجه به نیازهای آموزش کارکنان که از بین دوره‌های موجود در استانداردهای آموزشی، شغل و شاغل و پیشنهادات رؤسا و سرپرستان واحدهای ستادی و عملیاتی با توجه به نیازهای آموزشی افراد و همچنین سیاست‌گذاریهای کلی مدیریت ارشد سازمان در جهت بهبود مستمر عملکرد واحدها و کارمندان، دوره‌های آموزشی پرسنل مشخص و
در صورت نیاز مجوز از مدیریت سازمان اخذ می‌شود تا با توجه به امکانات آموزشی موجود از قبیل (استاد، تجهیزات و تعداد شرکت‌کنندگان) این نیازها ارزیابی و پس از تجزیه و تحلیل و تعدیل،
جهت اجرا در سال بعد به صورت تقویم آموزشی تهیه می‌شود.
در مواردی که دوره‌هایی جدید بدلیل استفاده از تکنولوژی نوین مورد نیاز کارکنان ادارات باشد، اداره متقاضی نسبت به اعلام آن به اداره آموزش و در صورت موافقت پس از اخذ مجوز از مدیریت شرکت نسبت به برگزاری دوره‌ها اقدام یا در صورت عدم امکان برگزاری در شرکت بنا به مورد، جهت گذراندن دوره مذکور، کارکنان را به خارج از سازمان معرفی می‌نماید.
همچنین سمینارها و همایش‌هائی که بر اساس بخشنامه‌ها و مقررات دولتی در این سازمان باید اجرا گردد نیز بررسی و پس از اخذ مجوز از مدیریت شرکت برگزار می‌‌گردد.

۲ـ برنامه‌ریزی و تهیه تقویم آموزشی:
برنامه‌ریزی در حقیقت پیش‌بینی آینده است و کلیه امکانات و منابع مورد نیاز جهت اجرای موثر تقویم باید مهیا شده و کلیه ملزومات مورد نیاز را فراهم و دوره‌ها اجرا می‌گردند. در این شرکت پس از نیازسنجی و برگزاری جلسات متعدد با رؤسا و سرپرستان واحدهای مختلف در قالب کمیته‌های نیازسنجی، دوره‌ها استحصال می گردد و بصورت تقویم سالیانه برنامه‌ریزی و زمان برگزاری و تعداد شرکت کنندگان و تعداد دوره‌ها در جدول زمانبندی مشخص شده و به واحدها اعلام می‌‌گردد.

۳ـ اجرای برنامه‌ها و دوره‌های آموزشی:
اجرای برنامه یکی از مراحل مهم است چرا که برنامه‌ریزی و تدوین مقررات و قوانین اگر در فاز اجرا درست و مطابق برنامه ها عملی نشود، سازمان به هدف مطلوب نخواهد رسید. در نتیجه نظارت بر اجرا و کنترل‌های مؤثر باید بکار گرفته شود تا برنامه‌ها بموقع و مطابق پیش‌بینی صورت پذیرد.
در این شرکت از ابتدای هر سال، طبق برنامه و تقویم تدوین شده از اساتید و شرکتهای مرتبط و توانمند دعوت شده و دوره‌های آموزشی اجرا می‌شود. همچنین دوره‌های درخواستی خارج از تقویم که از طرف روسای واحدها و مدیریت یا آموزش مرکزی اعلام می‌شوند بصورت جداگانه برنامه‌ریزی و اجرا می‌گردند.

۴ـ ارزیابی و اثربخشی دوره‌ها:
یکی از فرآیندها و فعالیتهای اساسی و مهم آموزش ارزیابی و تعیین اثربخشی دوره‌ها می‌باشد چرا که بدون ارزیابی و اثربخشی دوره‌ها، سیستم آموزشی بازخوردی نداشته و کنترلی روی نتایج بدست آمده و برنامه‌های تدوین شده نخواهد داشت که این بازخورد یا ارزیابی در این شرکت در سه سطح مطابق مدل و روش کرک پاتریک برای دوره‌ها انجام می‌گردد و برای بعضی از دوره‌ها نیز مرحله چهارم یا همان ارزیابی نتایج نیز جهت اطمینان از اثربخش بودن دوره‌ها  صورت می‌گیرد.
۴-۱- ارزیابی واکنشی
پس از پایان هر دوره آموزشی، جهت بالا بردن کیفیت دوره‌های مذکور فرم ارزیابی دوره‌ها توسط کلیه شرکت‌کنندگان تکمیل می‌گردد سپس نسبت به تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط کارشناس مربوطه اقدام و در صورتیکه میانگین ارزیابی مدرس دو بار کمتر از حد خیلی خوب باشد ارزیابی مربی (مدرس مربوطه) ضعیف تلقی شده و از وی جهت اجرای دوره‌های آتی دعوت بعمل نخواهد آمد.
۴-۲- نحوه ارزیابی نهایی (یادگیری و رفتاری)
الف – ارزیابی سطح یادگیری (دوره‌های نگرشی و دانشی): جهت ارزیابی اثربخشی این دوره‌ها در ابتدای شروع دوره Pretest (شفاهی یا کتبی) از شرکت‌کنندگان بعمل می‌آید و در پایان دوره Post Test گرفته شده و این دو آزمون با یکدیگر مقایسه می‌گردند که در این مرحله یادگیری فرد مورد نظر است که در صورت کسب حدنصاب نمره دوره اثربخش قلمداد می‌گردد و در غیر اینصورت فرد تجدید دوره می‌گردد.
ب – ارزیابی سطح رفتاری (دوره‌های فنی و تخصصی): جهت ارزیابی اثربخشی دوره‌های فنی و تخصصی پس از گذشت حداقل ۴ ماه از برگزاری دوره فرمهای مربوط به اثربخشی با مشخصات و محتوای دوره گذرانده شده به واحدهای مربوطه ارسال می‌گردد و رئیس واحد مذکور نظر خود را نسبت به تغییر رفتار و پیشرفت کاری کارمند مورد نظر، اظهار می‌دارد، که در صورت کسب حداقل امتیاز ۶۰ نمره از ۱۰۰، دوره اثربخش تلقی می‌گردد. در غیر اینصورت دوره اثربخش نبوده و مجدد برای شخص مورد نظر تکرار خواهد شد.

educ2

سایر وظایف
۱ـ ثبت دوره‌های گذرانده شده در شناسنامه آموزشی کارکنان در سیستم جامع پرسنلی نفت و سیستم جام
۲ـ تهیه سند پرداختی شرکتها و حق‌التدریس اساتید دوره‌ها
۳ـ تهیه گزارش عملکرد سه ماهه در نهایت سالیانه و ارائه به آموزش مرکزی و هیئت مدیره شرکت
۴ـ تأیید فرم اولیه انتصاب و ترفیع کارکنان جهت حصول اطمینان از حضور و گذراندن دوره‌های آموزشی استاندارد و مقرر شده توسط کارکنان
۵ـ بازدید از نحوه فعالیت کاری کارآموزان در واحد و انجام مصاحبه و پرسش و پاسخ فنی با آنان
۶ـ نظارت بر فعالیت های کارآموزان و دریافت گزارش‌های سه ماهه آنان و تجزیه و تحلیل گزارش نهایی آنان و ارسال نتایج به مقامات ذیربط .

رئیس واحد:
karamiکرمی، محمدحسن

اطلاعات تماس

پست الکترونیکی: karami@ikorc.ir
شماره تلفن: ۲-۳۳۴۹۱۴۸۰-۰۸۶
تلفن همراه: ۰۹۱۸۳۶۰۰۹۸۹

سوابق کار

۱)۱۰ سال سابقه کار عملیاتی در واحد تقطیر و غلظت‌شکن و گاز مایع
۲) ۱۴ سال سابقه کار در واحد آموزش شرکت پالایش نفت امام خمینی
سابقه تدریس:
۱ـ سابقه تدریس دوره‌های مبانی مدیریت، کارآفرینی و خلاقیت در دانشکده علمی کاربردی مرکز آموزش ماشین‌سازی اراک

اطلاعات بیشتر…

تحصیلات

فوق لیسانس مدیریت صنعتی از دانشگاه آزاد اسلامی اراک

روسای پیشین اداره آموزش

آموزش این شرکت از بدو تأسیس و راه‌اندازی واحدهای عملیاتی از سال ۷۰ فعالیت خود را آغاز و هر ساله فعالیتهای علمی و آموزشی خود را با توجه به تکنولوژی جدید و نو افزایش می‌دهد. روسای آموزش و تجهیز نیروی انسانی این شرکت از بدو تأسیس تا به حال به شرح زیر می‌باشد:

محمدحسن کرمی از تاریخ خرداد  ۱۳۹۰  تا کنون با مدرک کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
محمد جوانمرد از تاریخ آبان ۱۳۸۹ لغایت  خرداد ۱۳۹۰ با مدرک کارشناسی مهندسی مکانیک
ابراهیم الماسیان از تاریخ فروردین ۱۳۸۸ لغایت آبان  ۱۳۸۹ با مدرک کارشناسی مهندسی برق
مهدی وکیلی از تاریخ مهر  ۱۳۸۶ لغایت پایان  ۱۳۸۷ با مدرک کارشناسی مهندسی ابزاردقیق
حسینعلی بیضایی از تاریخ آبان ۱۳۷۹ لغایت مهر ۱۳۸۶ با مدرک کاردانی مدیریت دولتی
بهزاد کمال‌دشتی از تاریخ ۱۳۷۴ لغایت آبان ۱۳۷۹ با مدرک کارشناسی آمار
عزیزاله عباسی از تاریخ  ۱۳۷۰ لغایت ۱۳۷۳ با مدرک کارشناسی مهندسی شیمی