۲۹ مهر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

نايب قهرماني تيم دوميداني كاركنان شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند

در مسابقات سراسری شركتهاي پالايشي تيم دوميداني كاركنان شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند نايب قهرمان شد.

sport2
به گزارش روابط عمومي شركت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند ، تیم دوميداني کارکنان اين شرکت اعزامي به المپياد ورزشي شركت هاي پالايشي كه به ميزباني شركت پالايش نفت تبريز برگزار شد موفق به کسب عنوان نايب قهرماني گرديد .

*اين دوره از مسابقات با شركت چهار تيم برگزار گرديد كه تيم آبادان با كسب ۶۵ امتياز ، تيم شازند با كسب ۴۴ امتياز ، تيم تبريز با كسب ۳۳ امتياز و تيم بندرعباس با كسب ۲۴ امتياز به ترتيب حائز مقام اول تا چهارم گرديدند .
عناوين انفرادي و تيمي كسب شده تيم پالايش نفت امام خميني (ره ) شازند عبارتند از :
**دو صد متر
آقاي احد الماسي مقام اول –آقاي امير شرفي مقام دوم –آقاي فتحعلي عبدالوند مقام سوم
**دو دويست متر
آقاي سعيد اشتري مقام اول- آقايان امير شرفي و افشين صادقي مقام سوم
**دو هشتصد متر
آقاي سعيد اشتري مقام اول –آقاي مهدي لياقت دوست مقام دوم
**دو چهار در صد متر
آقاي احد الماسي مقام دوم تيمي-آقاي مهدي لياقت دوست مقام دوم تيمي-آقاي فتحعلي عبدالوند مقام دوم تيمي-آقاي افشين صادقي مقام دوم تيمي
**پرتاب وزنه
آقاي فتحعلي عبدالوند مقام اول-آقاي احد الماسي مقام دوم-آقاي مهدي لياقت دوست مقام سوم
ضمناً آقايان ابوذر زمانيان در دو صد متر ، مجيد عابدي در دويست متر ، افشين صادقي و مجيد عابدي در هشتصد متر موفق به كسب امتياز تيمي گرديدند .
روابط عمومی پالایشگاه این موفقیت را به بازیکنان ، مربیان ، مدیریت شرکت و امور ورزش تبریک می گوید .