نایب قهرمانی تیم دومیدانی کارکنان شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند

در مسابقات سراسری شرکتهای پالایشی تیم دومیدانی کارکنان شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند نایب قهرمان شد.

sport2
به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند ، تیم دومیدانی کارکنان این شرکت اعزامی به المپیاد ورزشی شرکت های پالایشی که به میزبانی شرکت پالایش نفت تبریز برگزار شد موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی گردید .

*این دوره از مسابقات با شرکت چهار تیم برگزار گردید که تیم آبادان با کسب ۶۵ امتیاز ، تیم شازند با کسب ۴۴ امتیاز ، تیم تبریز با کسب ۳۳ امتیاز و تیم بندرعباس با کسب ۲۴ امتیاز به ترتیب حائز مقام اول تا چهارم گردیدند .
عناوین انفرادی و تیمی کسب شده تیم پالایش نفت امام خمینی (ره ) شازند عبارتند از :
**دو صد متر
آقای احد الماسی مقام اول –آقای امیر شرفی مقام دوم –آقای فتحعلی عبدالوند مقام سوم
**دو دویست متر
آقای سعید اشتری مقام اول- آقایان امیر شرفی و افشین صادقی مقام سوم
**دو هشتصد متر
آقای سعید اشتری مقام اول –آقای مهدی لیاقت دوست مقام دوم
**دو چهار در صد متر
آقای احد الماسی مقام دوم تیمی-آقای مهدی لیاقت دوست مقام دوم تیمی-آقای فتحعلی عبدالوند مقام دوم تیمی-آقای افشین صادقی مقام دوم تیمی
**پرتاب وزنه
آقای فتحعلی عبدالوند مقام اول-آقای احد الماسی مقام دوم-آقای مهدی لیاقت دوست مقام سوم
ضمناً آقایان ابوذر زمانیان در دو صد متر ، مجید عابدی در دویست متر ، افشین صادقی و مجید عابدی در هشتصد متر موفق به کسب امتیاز تیمی گردیدند .
روابط عمومی پالایشگاه این موفقیت را به بازیکنان ، مربیان ، مدیریت شرکت و امور ورزش تبریک می گوید .