۲۴ آبان ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

پيشنهادي كه پس از ده سال در پالايشگاه امام خميني (ره ) شازند كاربردي شد و منجر به دو هزار ميليارد ريال ارزش افزوده براي كشور گرديد

پيشنهادي كه پس از ده سال در پالايشگاه امام خميني (ره ) شازند كاربردي شد و منجر به دو هزار ميليارد ريال ارزش افزوده براي كشور گرديد…… .

به گزارش روابط عمومي شركت پالايش نفت امام خميني شازند و به نقل از مهندس جمشيدي مدير عمليات ، حدود ده سال پيش پيشنهادي توسط كارشناسان قسمت تصفيه نفتا و تبديل كاتاليستي اداره مهندسي پالايش مبني بر افزايش پايداري فرآيند واحد بنزين سازي (CCR و كاهش ريسك خطرات از سرويس خارج شدن كمپرسور C-251 ارائه شده بود مبني بر ايجاد مسيرجديد ارتباطي بين خروجي كمپرسورهاي C-252 (رفت و برگشتي) و كمپرسور( سانتريفوژي) C-251 ايجاد گردد تا در مواقع اضطراري بتوان جريان از موردنياز گاز گردشي را از مسير فوق تامين نمود كه اين پيشنهاد با توجه به ريسك بالاي خطر، طي فرايندي با مشورت كارشناسان مربوطه زمان بَر شده بود ولي با تغيير مديريت و پيگيري هاي مجدد طي يك سال گذشته طرح اجرايي شد و مقرر گرديد براي تسريع در تعميرات كمپرسور گاز گردشي واحد تبديل كاتاليستي (CCR) بدون از سرويس خارج كردن واحد، اقدام به رفع اشكال از كمپرسور فوق گردد. مهندس جمشيدي در گفتگو با خبرنگار روابط عمومي افزود: مسير فوق با گذشت بيش از ده سال از ارايه پيشنهاد با پيگيري هاي مستمر تكميل و آماده سرويس گرديد و با رعايت كليه موارد ايمني و پيش بيني خطرات احتمالي، بدون از سرويس خارج شدن واحدازمدار توليد براي اولين بار در ۱۹ تيرماه ۹۳ مورد استفاده قرار گرفت و نسبت به رفع اشكال از توربين كمپرسور فوق اقدام گرديد كه ارزش و اهميت مسير جديد با انجام كار تعميراتي بر روي كمپرسور C-251 و توليد بنزين به طور مستمر پيش از پيش مشخص گرديد.

وي افزود: از نكات برجسته اين طرح مي توان به : عدم ايجاد تلاطم بر روي واحدهاي پايين دست، كاهش ريسك عملياتي از سرويس خارج شدن كمپرسور گاز گردشي، امكان بهره گيري از تجربه فوق در واحد هاي مشابه در ديگرپالايشگاهها و برنامه ريزي آسان براي انجام تعميرات كمپرسور گاز گردشي اشاره نمود . جمشيدي با اشاره به نقص فني Governor كمپرسور در شهريورماه ۹۳ گفت: گمپروسور ۲۵۱ واحد CCR به طور ناگهاني از سرويس خارج گرديد كه باتوجه به توانمندي پرسنل عمليات همكاران اقدام به نرمال كردن شرايط واحد با استفاده از مسير جديد و حفظ توليد مستمر بنزين در بحبوحه مسافرت هاي تابستاني به مدت نزديك به سي روز نمودند كه كشور با كمبود بنزين مواجه نگرديد . مدير عمليات پالايشگاه گفت : با عدم توقف در توليد بنزين در تابستان امسال از خروج قريب به دو هزار ميليارد ريال سرمايه از كشور جلوگيري گرديد .