انتخاب پایگاه بسیج شهید رجائی پالایشگاه امام خمینی(ره)شازند بعنوان موفق ترین رده بین پایگاهای بسیج کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره)شازند جناب آقای غلام رضا ملکی فرمانده پایگاه شهید رجائی پالایشگاه بعنوان موفق ترین رده در بین پایگاههای بسیج کشور در اولین جشنواره کشوری مالک اشتر موفق به دریافت لوح سپاس از دست سردار نقدی معاون محترم فرمانده کل سپاه در امور بسیج و رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور گردید..