۲۷ مهر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

انتخاب پايگاه بسيج شهيد رجائي پالايشگاه امام خميني(ره)شازند بعنوان موفق ترين رده بين پايگاهاي بسيج كشور

به گزارش روابط عمومي شركت پالايش نفت امام خميني(ره)شازند جناب آقاي غلام رضا ملكي فرمانده پايگاه شهيد رجائي پالايشگاه بعنوان موفق ترين رده در بين پايگاههاي بسيج كشور در اولين جشنواره كشوري مالك اشتر موفق به دريافت لوح سپاس از دست سردار نقدي معاون محترم فرمانده كل سپاه در امور بسيج و رئيس سازمان بسيج مستضعفين كشور گرديد..